Familierecht

Visie op familierecht

Voor Van der Goen advocaten behelst familierecht meer dan sec het juridische metier. Betrokkenen hebben in onze optiek namelijk niet alleen recht op een efficiente gang van zaken, ze hebben net zo goed recht op oog voor de mens achter de cliënt. En ruim aandacht voor de ingrijpende gevolgen die bepaalde beslissingen met zich meebrengen. Deskundig juridisch advies is één, uiteindelijk draait het erom dat u uw weg op bevredigende wijze vervolgt. Zonder onnodige schade op juridisch én menselijk vlak.

Onze familierechtspecialisten zijn mr. M.M. Strengers, mr. I Zijlstra en mr. G.A.E.M. Van Ziinicq-Bergmann.

familierecht specialist mr. M.M. Strengers

mr. M.M. Strengers

Mr. M.M. Strengers
Specialist/mediator Familierecht
Aangesloten bij de vFAS en NMI registermediator

Mr. M.M. Strengers (Monsé), is geboren in 1971. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting Privaat- en Strafrechtelijke Rechtspraktijk. Zij is sinds 1995 werkzaam in de juridische dienstverlening. Sinds 1997 is zij advocaat en heeft zij zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij is aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en NMI registermediator. Mr. M.M. Strengers was langdurig -sinds 1987 – actief betrokken (o.a. als voorzitster en bestuurslid) bij diverse commissies van verscheidene tennisverenigingen en lid van de commissie van toezicht van de justitiële jeugdinrichting JJI de Heuvelrug, locatie Overberg. In die hoedanigheid functioneerde zij o.a. als klachtrechter.

Neem contact op met mr. Strengers of een van onze overige familierechtspecialisten.

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
De vFAs, de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars, kent strenge toelatingseisen. Alleen advocaten die de juridische specialisatie-opleiding ‘Familierecht’ met goed gevolg hebben afgerond en die minimaal vier jaar als advocaat staan ingeschreven, kunnen lid worden van de vFAS. Advocaten die daarnaast geslaagd zijn voor de specialisatie-opleiding ‘Scheidingsmediator’, worden bij de vFAS als scheidingsmediator geregistreerd. Aan het behoud van het lidmaatschap worden hoge eisen gesteld. Zo moeten leden zich voortdurend bijscholen. Op deze wijze heeft u de garantie dat u bij een vFAS lid kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Personen– en familierecht
Mr. Strengers staat u als advocaat of als mediator / bemiddelaar bij in alle juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:

 • beëindiging samenleving;
 • echtscheiding;
 • echtscheidingsconvenanten;
 • zaken betreffende minderjarigen, zoals: gezag, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing;
 • afstammingsrecht;
 • alimentatiezaken (zowel partneralimentatie, als kinderalimentatie);
 • verevening pensioenaanspraken;
 • adoptie en stiefouderadoptie;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • bewind, mentorschap en curatele;
 • boedelverdeling (bijvoorbeeld inboedel, verzekeringen, bankrekeningen, ondernemingen, etc.);
 • huwelijkse voorwaarden (o.a. verrekening);
 • fiscale aspecten van zaken op het terrein van personen- en familierecht;
 • erfeniskwesties;
 • naamswijziging;
 • beëindiging geregistreerd partnerschap.

Waar nodig werkt mr. Strengers in familierecht zaken samen met deskundige adviseurs op het terrein van het belastingrecht, waardering/taxatie (bijvoorbeeld de waardering van een onderneming), pensioenen, levensverzekeringen, internationaal privaatrecht, etc.

Mediation
Mediation betekent samen een conflict oplossen met behulp van een neutrale, deskundige bemiddelaar. Mediation is vrijwillig van aard en betreft dus een keuze van u zelf. Belangrijkste vereisten voor mediation zijn dat u bereid bent tot onderhandeling en dat ruimte bestaat tot onderhandeling. In sommige gevallen is het raadzaam te kiezen voor een andere methode van geschillenoplossing. De zelftest mediation kan u helpen bij de beoordeling van de vraag of het zinvol kan zijn voor de oplossing van uw conflict mediation te overwegen.

Mr. Strengers hanteert bij mediations de mediationovereenkomst en gedragsregels van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars.

Op uw verzoek is bij de vFAs of bij ons kantoor de volgende folder over mediation verkrijgbaar:

 • Scheiden doe je samen.

Ook zijn er talrijke publicaties over mediation verkrijgbaar, waaronder de volgende:

 • Samen uit elkaar, scheidingservaringen, scheidingsbemiddeling, scheidingsinformatie van de Vereniging van Familierecht Advocaten en –Scheidingsbemiddelaars, ISBN 90-215-9659-8;
 • Kind in bemiddeling, Cees van Leuven, Annelies Hendriks, ISBN 90 313 3948 2;
 • Scheidingsbemiddeling; over techniek, strategie en attitude. Donald MacGillavry, ISBN 90 3133 948 2.
Is mediation een mogelijke methode om mijn conflict op te lossen? Doe hier de zelftest mediation.

Indien u wenst dat mr. Strengers als advocaat familierecht of mediator / bemiddelaar u optreedt, kunt u zich daarvoor aanmelden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.

Links familierecht:

Aan Familierecht gerelateerde nieuwsberichten

Gratis Familierecht/Mediation spreekuur

6 april 2017

Gratis familierecht spreekuur

Een scheiding of een ander probleem op het gebied van het familierecht is een ingrijpende gebeurtenis en levert veel vragen en onzekerheid op. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en samen een plan maken. Wij maken graag …

Na 1 januari 2018 geen algehele gemeenschap van goederen meer!

31 maart 2017

De Eerste Kamer heeft op 29 maart 2017 ingestemd met een wetsvoorstel dat de gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners zal beperken. Nu is het nog zo dat aanstaande echtgenoten de keuze hebben om in …

Gratis scheidingscheck bij Van der Goen advocaten in Soest tijdens ‘Dag van de Scheiding’ 9 september 2016

31 augustus 2016

Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer deze reden dat de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te richten …

Erkenning is niet hetzelfde als gezag!

4 mei 2016

Regelmatig komen wij in de praktijk ouders tegen die ervan uit zijn gegaan dat als de vader of de duo-moeder de minderjarige heeft erkend, hij/zij ook automatisch het gezag over de minderjarige heeft. Dit is …

Duur partneralimentatie

30 maart 2016

In de afgelopen periode worden wij in toenemende mate geconfronteerd met vragen over partneralimentatie, met name de vraag of de verplichting voor de meest verdienende echtgenoot om bij te dragen in het levensonderhoud van de …

Alimentatie 2016

17 november 2015

Per 1 januari 2016 wordt de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit jaar houdt dit in dat de alimentatie met 1,3% verhoogd wordt. Advies over alimentatie nodig? Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze …

Herberekening kinderalimentatie? Deel 5

12 oktober 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Hierbij deel 5 in deze reeks. De Hoge Raad maakt een einde aan de onzekerheid over de verwerking van …

Herberekening kinderalimentatie? Deel 4

16 september 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Thans deel 4 in deze reeks. Het Gerechtshof Den Haag heeft medio juni van dit jaar zogenaamde prejudiciële vragen …

Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 april 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en …

E-scheiden risicovol

4 maart 2015

Gedurende de afgelopen jaren hebben zich steeds meer nieuwe spelers in de echtscheidingspraktijk gevoegd. Op internet zijn tal van organisaties te vinden die zich aanbieden om u bij te staan bij het snel en tegen …

Herberekening kinderalimentatie? Deel 2

29 januari 2015

Eerder informeerden wij u op deze website over de voor de vaststelling van kinderalimentatie relevante wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden. Wij informeerden u ook over het feit dat de Expertgroep Alimentatie in …

Onderwaarde van de gemeenschappelijke woning

9 december 2014

Een in de actuele praktijk van de (echt)scheiding – zeker de laatste jaren - veel voorkomend probleem is dat van de onderwaarde van de gemeenschappelijke woning. Er is sprake van een onderwaarde indien een woning …

Herberekening kinderalimentatie?

19 november 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de fiscale regels over de aftrek van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkorting en het kindgebonden budget. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Op dit moment …

Dag van de Scheiding

3 september 2014

Dag van de Scheiding Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer daarom dat de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de …

Reizen met minderjarige kinderen met een andere achternaam

4 april 2014

Om met een minderjarig kind naar het buitenland te kunnen reizen heeft u toestemming nodig van diegene die met het gezag belast is. Meestal zijn de beide ouders van het minderjarige kind belast met gezag. …

Aftrekpost kinderalimentatie vervalt, wat nu?

11 maart 2014

Onderhoudsplichtige ouders die een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen (kinderalimentatie) kunnen een deel van de alimentatie in hun aangifte IB opvoeren als aftrekpost. Het kabinet verandert de kinderregelingen …

Limitering termijn partneralimentatie

14 februari 2014

Eerder publiceerden wij op deze website een nieuwsbericht over de mogelijkheid een limitering te vragen van de ingevolge de wet thans nog actuele termijn partneralimentatie (bij een kinderloos huwelijk dat niet langer dan vijf jaar …

Uitgestelde verdeling van een echtelijke woning mede gelet op de situatie op de woningmarkt

5 februari 2014

Een (echt)scheiding heeft meerdere gevolgen. Een van de materiële gevolgen van een scheiding is dat het (huwelijks)vermogen moet worden verdeeld, respectievelijk verrekend (afhankelijk van het huwelijksvermogensregime dan wel de inhoud van uw samenlevingsovereenkomst). Ten aanzien …

Scheiden: het kan ook anders: (echt)scheidingsmediation

14 mei 2013

Wie kent ze niet: de verhalen van mensen wiens relatie is/wordt verbroken. De meest uiteenlopende verhalen, maar vaak met een gemeenschappelijke noemer: de betrokkenen ervaren deze periode als een van de meest zware perioden in …

Afbouw partneralimentatie mogelijk ook zolang wetswijziging nog geen feit is

14 mei 2013

De rechter kan bij echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op zijn of haar verzoek ten laste van de …

Bevel om terug te verhuizen van de Voorzieningenrechter

9 april 2013

Onlangs is opnieuw een rechterlijke beslissing gewezen die het belang van een goed voorbereide verhuizing van een (gescheiden) ouder met kinderen onderstreept: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (12 februari 2013) heeft een gescheiden moeder …

Ongeoorloofde observatiemethoden bij alimentatiegerechtigde

4 februari 2013

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een belangrijke uitspraak gewezen inzake ongeoorloofde observatiemethoden bij een onderzoek naar de vraag of een alimentatiegerechtigde al dan niet samenleeft in de zin van art. 1:160 BW. Het is van …

Het ouderschapsplan

8 januari 2013

Sinds maart 2009 dient een verzoek tot echtscheiding vergezeld te gaan van een ouderschapsplan. In dit plan dienen de afspraken te worden weergegeven die de ouders ten behoeve van hun minderjarige kinderen maken voor de …

Vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie

29 november 2012

Het in juni van dit jaar gepresenteerde ‘voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie’ van de landelijke werkgroep Alimentatienormen – deze werkgroep houdt zich bezig met de uniformering van de regels voor het berekenen van alimentatie – is …

Indexering kinder- of partneralimentatie

12 november 2012

Ontvangt u kinder- of partneralimentatie of betaalt u kinder- of partneralimentatie? Bent u bekend met het feit dat onderhoudsverplichtingen van rechtswege jaarlijks met een door de Minister vastgesteld percentage worden geïndexeerd? Het indexeringspercentage voor het komende …

Wet tot aanpassing van de gemeenschap van goederen

27 februari 2012

Per 1 januari jl. is in werking getreden de Wet tot aanpassing van de gemeenschap van goederen. Deze wet heeft o.a. tot gevolg dat de gemeenschap van goederen sinds 1 januari jl. niet wordt ontbonden …

Verzoek tijdig om wijziging van uw alimentatieverplichting

24 augustus 2010

Bent u op grond van een overeenkomst met uw ex-partner en/of een rechterlijke uitspraak verplicht alimentatie te voldoen en zijn de omstandigheden waarin u verkeerde ten tijde van de vaststelling van die verplichting thans anders …

meer gerelateerd nieuws »