Aftrekpost kinderalimentatie vervalt, wat nu?

11 maart 2014

Onderhoudsplichtige ouders die een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen (kinderalimentatie) kunnen een deel van de alimentatie in hun aangifte IB opvoeren als aftrekpost. Het kabinet verandert de kinderregelingen ten gevolge waarvan met ingang van 2015 o.a. deze aftrekpost verdwijnt. Dit zal naar verwachting een toename van de conflicten tussen gescheiden ouders teweeg brengen, omdat bij de alimentatievaststelling rekening is gehouden met de aftrekpost die in 2015 vervalt. Indien ouders niet samen tot een oplossing kunnen komen, bestaat de mogelijkheid de rechter te vragen de alimentatie zoals eerder vastgesteld door de rechter of door partijen zelf te wijzigen. Het is belangrijk dat u daar zelf het initiatief toe neemt: zolang geen wijziging heeft plaatsgevonden bent u gehouden de eerder vastgestelde alimentatie door te betalen, ondanks het feit dat de wijziging is ingetreden. De rechter maakt slechts beperkt gebruik van de bevoegdheid om met terugwerkende kracht te wijzigen.

Wilt u weten wat de verandering van de aftrekpost voor uw persoonlijke situatie betekent, of zijn er andere gewijzigde factoren waarover u geadviseerd wilt worden, neemt u dan gerust contact op met onze familierechtspecialisten. Zij denken graag met u mee en staan u deskundig bij bij het wijzigen van uw verplichtingen in overleg met de andere partij, dan wel in een procedure.

Lees meer over: