Sinds meer dan 40 jaar behartigen wij de belangen van kleine, middelgrote en beursgenoteerde ondernemingen en beschikken over een ruime ervaring op alle voor het bedrijfsleven relevante rechtsgebieden waaronder:

 • aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • arbitrages;
 • bestuursrecht;
 • contractenrecht;
 • faillissementsrecht;
 • handelsrecht;
 • horecarecht;
 • huurrecht;
 • ict-recht;
 • incassorecht;
 • intellectuele eigendom (auteursrecht, domeinnamen, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, kwekersrecht, media- en informatierecht);
 • internationale incasso’s; 
 • mediarecht (onrechtmatige publicaties);
 • ondernemingsrecht;
 • vennootschapsrecht.

Tevens voeren wij de procespraktijk in alle voorkomende zaken.

Legal Audit en De Praktijkjurist
Van der Goen Advocaten heeft een unieke formule ontwikkeld voor dienstverlening op drie niveaus:

 1. De Praktijkjurist: het bedrijf wordt doorgelicht door middel van een door ons telkens geactualiseerde legal audit. Hiermee bepalen wij de juridische behoefte van uw bedrijf in overleg met u. Het enorme voordeel hiervan is dat dit systeem uiterst flexibel is: de een kan volstaan met enkele uren per jaar, de ander heeft een veel intensievere behoefte. De uitwerking vindt plaats door De Praktijkjurist die de onderneming bezoekt en op juridisch gebied ondersteuning biedt aan de directie of stafafdeling in alle voorkomende juridische kwesties. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de advocaten.
 2. Advocatuur: advocaten gespecialiseerd in de voornaamste juridische aspecten waarmee het bedrijfsleven te maken krijgt. Zonodig worden deze bijgestaan door gespecialiseerde adviseurs.
 3. Gespecialiseerde adviseurs: aan ons kantoor verbonden zijn o.m. prof. mr. P.A. Stein, onder meer annotator van arresten van de Hoge Raad op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht en prof. Th.J Mulder, onder meer bijzonder hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde en bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

Op deze wijze realiseren wij een systeem dat in de praktijk zijn waarde heeft bewezen en gekenmerkt wordt door:

 • snelle signalering;
 • effectieve dienstverlening, waarbij onnodige advocatenkosten worden vermeden.

Strategisch advies
Van der Goen Advocaten wordt tevens ingeschakeld voor strategisch advies, waarbij in overleg met directie c.q. commissarissen juridisch beleid wordt uitgestippeld. In grensoverschrijdende zaken formeren wij zonodig een juridisch team, samengesteld uit juristen uit verschillende landen, waarbij wij zorgen voor coördinatie en controle op de uitvoering. (Voor de achtergrond van de strategische dienstverlening wordt verwezen naar het artikel “De toekomst is aan de strategisten”, door mr. B. van der Goen, opgenomen in het Nederlands Juristen Blad van 27 januari 2006 en hier te bekijken.)