Het is een bekend gegeven dat twee factoren die elkaar over en weer beïnvloeden en versterken, de in een steeds sneller tempo toenemende wet- en regelgeving enerzijds en de zogenaamde juridificering van de samenleving (toegenomen claimsbewustheid) anderzijds, ondernemingen in moeilijkheden kunnen brengen. Als curator in faillissementen blijkt ons keer op keer dat deze vrij wel zeker voorkomen hadden kunnen worden indien juridische zaken tijdig geregeld waren!

Dit blijkt dus voor ondernemingen van levensbelang, maar wordt desondanks verwaarloosd. Nog steeds beschikken lang niet alle ondernemers over een pro-actief signaleringssysteem, dat hierin voorziet.

Een pro-actief juridisch beleid is hierom vandaag de dag onmisbaar. Dit wordt in de eerste plaats gerealiseerd door het houden van een legal audit, een juridische scan. Dit uit Amerika overgenomen systeem hebben wij voor de Nederlandse verhoudingen aangepast en ontwikkeld tot een sterk praktijkgericht instrument dat door ons reeds een tiental jaren succesvol in de praktijk wordt gebracht. Hiertoe hebben wij (in samenwerking met de aan ons kantoor verbonden prof. Stein) een checklist ontwikkeld die alle juridische facetten van uw bedrijf behandelt. Vervolgens wordt een rapportage uitgebracht. Hierin wordt aangegeven waar de risico´s liggen, welke onderdelen niet goed geregeld zijn of nader onderzoek behoeven.

De Legal Audit is een juridische doorlichting van uw bedrijf door middel van een checklist waardoor wij snel de juridische behoefte kunnen peilen. Hierbij komen alle onderwerpen aan de orde zoals:

 • actuele vragen
 • vennootschapsrechtelijke vereisten
 • concernverhoudingen
 • directie
 • aansprakelijkheid directeur
 • algemene voorwaarden
 • levering
 • aanneming van werk/projectontwikkeling
 • contracten
 • arbeidsrecht
 • huur en onroerend goed
 • industriële eigendommen
 • administratief recht
 • milieurecht
 • incasso en debiteuren
 • procedures en advocatuur
 • vervoersrecht
 • mededinging
 • bancair
 • directeur/grootaandeelhouder en fiscus
 • internationaal/erfrecht
 • verzekeringen/pensioenen
 • informatica en recht
 • gezondheidsrecht (zorginstellingen)
 • diversen
 • post-, fax-, en telefoonverkeer
 • fraude

Vul onderstaande formulier in en wij bepalen samen met u of het houden van een Legal Audit voor u van belang is. Het invullen van dit formulier brengt voor u geen enkele verplichting met zich mee.

Legal Audit aanvraagformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Contactpersoon*
Toestemming