Belangrijk bericht voor mensen met een De Puy Heupprothese, update 13-03-2012!

Wij krijgen stukken onder ogen van door De Puy ingeschakelde schaderegelingsbureaus (o.m. Broadspire). Wij adviseren u de door deze opgestelde overeenkomsten NIET te tekenen. U verspeelt hiermede mogelijk uw rechten op (aanvullende) schadevergoeding! Zie verder hierover deze pagina.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen