Belangrijk bericht voor mensen met een De Puy Heupprothese!

Kosteloos procederen tegen De Puy nu mogelijk.

Zoals wij eerder berichtten, behandelen wij vele claims in verband met ondeugdelijke metaal-op-metaal heupprotheses, waaronder protheses van DePuy.

Wat deze producent betreft hebben wij besloten in Engeland te gaan procederen omdat onze research heeft uitgewezen dat de vergoedingen aldaar potentieel ongeveer twee tot drie maal hoger zijn dan in Nederland. Bovendien hebben wij een uniek samenwerkingsverband gesloten met een Engels advocatenkantoor die gespecialiseerd is in dit soort zaken. Middels deze samenwerking wordt het mogelijk geheel kosteloos te procederen tegen De Puy. Kosteloos betekent: geen kosten indien onverhoopt geen resultaat zou worden bereikt, maar evenmin indien wel resultaat wordt bereikt. Er wordt dus niets ingehouden op de aan u uit te keren schadevergoeding.

Dit is onder meer mogelijk doordat het proceskostenrisico bij verlies afgedekt wordt door een Engelse verzekeraar en het Engelse advocatenkantoor bij winst alle kosten geheel op de wederpartij zal trachten te verhalen. Deze manier van werken is toegestaan doordat wij in deze zaken zullen optreden in opdracht van het Engelse advocatenkantoor die ons per uur betaalt.

Heeft u een De Puy heupprothese en wilt u hierover meer informatie ontvangen, neemt u dan hier contact op. Heeft u al een voorstel van ons getekend, dan nemen wij contact met u op en zullen dit voorstel conform het voorgaande aanpassen.

Update 13-03-2012:

Wij krijgen stukken onder ogen van door De Puy ingeschakelde schaderegelingsbureaus (o.m. Broadspire). Wij adviseren u de door deze opgestelde overeenkomsten NIET te tekenen. U verspeelt hiermede mogelijk uw rechten op (aanvullende) schadevergoeding! Zie verder hierover deze pagina.

Het televisieprogramma Vandaag de Dag besteedde hier op 8 maart 2012 aandacht aan:

Een documentaire van de BBC over dit onderwerp vindt u hier.

Vrijblijvend aanmelden doet u hier.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen