Bevel om terug te verhuizen van de Voorzieningenrechter

9 april 2013

Onlangs is opnieuw een rechterlijke beslissing gewezen die het belang van een goed voorbereide verhuizing van een (gescheiden) ouder met kinderen onderstreept: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (12 februari 2013) heeft een gescheiden moeder bevolen binnen acht weken (terug) te verhuizen naar een woning gelegen binnen een straal van 20 kilometer van de echtelijke woningen van partijen onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag dat de moeder ingebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen! Argument daarvoor is gelegen in het feit dat de verhuizing van moeder zonder voorafgaande toestemming van vader en zonder vervangende toestemming van de rechter het gelijkwaardig overleg over de zorg- en opvoedingstaken van gescheiden ouders over hun kinderen onvoldoende mogelijk maakt. Dat de moeder is verhuisd vanwege werk, sociale omgeving en financiën doet daaraan wat betreft de Voorzieningenrechter niets af. De extra kosten verbonden aan de terugverhuizing komen voor rekening en risico van de moeder aangezien zij niet zonder toestemming had mogen verhuizen.

Bent u gescheiden ouder en voornemens te verhuizen en wilt u weten wat uw mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en/of wilt u geadviseerd worden over de wijze waarop u vervangende toestemming aan de rechter zou kunnen vragen? Of bent u gescheiden ouder wiens ex-partner een voornemen tot verhuizen heeft geuit en/of feitelijk verhuisd is en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neemt u dan gerust contact op met een van de familierechtspecialisten van ons kantoor.