Na 1 januari 2018 geen algehele gemeenschap van goederen meer!

31 March 2017

De Eerste Kamer heeft op 29 maart 2017 ingestemd met een wetsvoorstel dat de gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners zal beperken. Nu is het nog zo dat aanstaande echtgenoten de keuze hebben om in gemeenschap van goederen te trouwen of op huwelijksvoorwaarden. Als er geen huwelijksvoorwaarden worden opgemaakt dan trouwen de echtgenoten in gemeenschap van goederen. Dit houdt kort gezegd in dat het uitgangspunt is dat alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het trouwen hadden verkregen en tijdens het trouwen zullen krijgen, gezamenlijk worden. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. De bekendste uitzondering is de erfenis en de gift waaraan een uitsluitingsclausule is verbonden.

Zoals het nu lijkt zal het nieuwe wetsvoorstel op 1 januari 2018 ingaan. Alleen voor huwelijken/ geregistreerde partnerschappen die na deze datum, zonder het opmaken van huwelijksvoorwaarden, worden gesloten zal de wet gaan gelden. De indieners van het wetsvoorstel zijn van mening dat het rechtvaardiger is dat alleen hetgeen echtgenoten/ geregistreerde partners gedurende hun huwelijk hebben opgebouwd standaard in de gemeenschap zal vallen. Door de nieuwe wet vallen alleen nog de volgende goederen en schulden in de gemeenschap:

  • die al voor het huwelijk van partijen gezamenlijk waren:
  • die tijdens het huwelijk worden verkregen;
  • goederen waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat zij in de gemeenschap van goederen zullen vallen;
  • goederen die de echtgenoten elkaar schenken.

Voor de echtgenoot/geregistreerd partner die een onderneming drijft gaat er nog meer veranderen. De wet bepaalt namelijk dat als de onderneming buiten de gemeenschap valt en een of beide echtgenoten/geregistreerd partners tijdens het huwelijk in de onderneming hebben gewerkt, de gemeenschap recht heeft op een vergoeding van deze werkzaamheden. Het gaat hier om een onderneming in de vorm van een eenmanszaak of een VOF of een B.V. of een N.V., voor zover de bestuurder een beslissende stem in de onderneming heeft. Er wordt in de wet niet vermeld wat een redelijke vergoeding is en hoe deze moet worden vastgesteld.

De verwachting is dat de wet de op termijn scheidende echtgenoten nog veel bewijsproblemen zal opleveren. Hoe kan na twintig jaar huwelijk nog worden bewezen welke goederen ieder van de echtgenoten bij het begin van het huwelijk had? Hoe kan worden bewezen dat één van de echtgenoten tijdens de eerste jaren van het huwelijk mede een schuld hebt afgelost die alleen voor rekening kwam van de andere echtgenoot? Hoe kan na een huwelijk van vele jaren nog worden aangetoond wat de waarde van de onderneming was bij het aangaan van het huwelijk, als de jaarstukken er niet meer zijn. De plicht om gegevens te bewaren is immers maar maximaal 10 jaar. Het is en blijft dus zaak om goed na te denken alvorens te trouwen in deze beperkte vorm van gemeenschap van goederen.

Heeft u vragen of wilt u geadviseerd worden over hetgeen in uw geval mogelijk is? Neemt u dan gerust contact op met één van onze familierechtspecialisten. Zij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing in uw geval.

Read more about: