De aangifte IB 2018 en (echt-)scheiding

13 March 2019

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. De overheid doet er veel aan om de belastingplichtige daarbij van dienst te zijn door de aangifte alvast zoveel mogelijk voor u in te vullen. Dat kan zeer behulpzaam zijn, maar: let op! Indien u in 2018 gescheiden bent en in dat jaar een eigen woning had, is het van belang dat u rekening houdt met de diverse wijzigingen die de (echt)scheiding op fiscaal terrein tot gevolg heeft. Daarmee is in de vooraf ingevulde aangifte IB geen rekening gehouden.

Indien u ten tijde van de scheiding zorgvuldig bent begeleid bent u bekend met de fiscale regelgeving rondom het einde van de feitelijke samenleving, het einde van het fiscaal partnerschap, de wijze waarop u in het jaar van indienen van het echtscheidingsverzoek uw hypotheekrente nog volledig aftrekbaar kunt maken en de aftrekbaarheid in de jaren na feitelijk uiteengaan.

Helaas blijkt in de praktijk dat lang niet iedereen door zijn/haar belangenbehartiger op voorhand op die voorzienbare wijzigingen is gewezen en/of dat daarmee lang niet altijd rekening is gehouden in het convenant en/of bij de vaststelling van alimentatieverplichtingen. Dat kan ingrijpende financiële gevolgen en verrassingen voor u hebben.

Bent u niet bekend met deze onderwerpen, laat u zich daarover dan alsnog informeren voordat u aangifte IB doet. Zowel u als uw ex-partner hebben in geval van een beëindigd of nog voortdurend gezamenlijk eigendom belang bij het afstemmen van de aangiften IB. Bent u voornemens te scheiden en bent u samen met uw partner eigenaar van een woning, laat u zich dan op voorhand goed adviseren.

U bent van harte welkom met vragen op dit of een ander gebied dat betrekking heeft op (echt)scheiding. Onze gespecialiseerde vFAS advocaten en mediators Ineke Zijlstra en Monsé Strengers hebben ieder meer dan 20 jaar ervaring op het terrein van het personen- en familierecht. Zij laten zich voortdurend bijscholen en beschikken daardoor steeds over actuele kennis van alle onderwerpen waarmee u van doen krijgt in geval van (echt)scheiding. Waar nodig kunnen zij snel en op laagdrempelige wijze een beroep doen op een uitgebreid netwerk van deskundigen, waaronder gespecialiseerd echtscheidingsfiscalisten.

Ineke en Monsé zijn zowel telefonisch, als per e-mail bereikbaar. U bent tevens welkom op het spreekuur dat wij wekelijks organiseren. Voor het actuele spreekuuraanbod en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat of hier een webformulier invullen.

Read more about: