Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 April 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en de fiscale aftrekbaarheid, het kindgebonden budget, de alleenstaande ouder kop en de gevolgen daarvan voor berekening van kinderalimentatie sinds 1 januari 2015.

De Rechtbank Den Haag en de Rechtbank Noord Holland, zo is de afgelopen maanden gebleken, gaan anders om met de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen (gegrond op de overwegingen van de Minister), dan andere rechtbanken en hoven in ons land. Dat maakt dat het resultaat van een (kinder) alimentatieberekening in de afgelopen maanden afhankelijk was van de vraag welke rechtbank bevoegd was om over een verzoek alimentatie te oordelen en dat de hervormingen, die er aan moesten bijdragen dat de alimentatieberekeningen eenvoudiger en begrijpelijker zouden worden, wat dat betreft hun doel hebben gemist.

Vol verwachting keken ook wij daarom naar de Expertgroep die zich afgelopen week zou uitlaten over de ontwikkelingen in de rechtspraak. Het resultaat van de vergadering van de Expertgroep van 17 april 2015 is echter – beschouwd vanuit de wens om duidelijkheid en eenduidigheid – teleurstellend. De aanbeveling is van de Expertgroep is ‘slechts’ bevestigd, ongeacht het feit dat de Expertgroep erkent dat de Wet Hervorming Kindregelingen in sommige gevallen zeer ingrijpende financiële consequenties kan hebben; consequenties die door de Rechtbank Den Haag in voorkomende gevallen als maatschappelijk onaanvaardbaar zijn gekwalificeerd.

Blijft het daar dan bij? Het antwoord op die vraag is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de Expertgroep toch wel enige ruimte wil bieden om tot een correctie op de in veel gevallen onaanvaardbare uitkomst van de aanbeveling te komen. De Expertgroep overweegt:

“In het geval waarin, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een onaanvaardbare situatie ontstaat, behoudt de rechter de mogelijkheid om een op dat geval toegesneden beslissing te geven”.

Op zichzelf is de aanbeveling een richtlijn en geen recht en bestond derhalve ook voorafgaand aan deze expliciete overweging reeds ruimte om een afwijking te bepleiten. Dat de Expertgroep dit in dit geval expliciet overweegt echter, is wellicht aan te merken als een belangrijk signaal.

De komende periode zullen de ogen gericht zijn op de Rechtbank Den Haag en Noord-Holland. Hoe zullen zij omgaan met deze overwegingen van de Expertgroep? Wij houden dit nauwlettend voor u in de gaten.

Heeft u behoefte aan advies over de gevolgen van het voorgaande voor uw situatie? Neemt u gerust contact op met een van onze familierechtspecialisten. Zij staan u graag te woord.

Read more about: , ,