Herberekening kinderalimentatie?

19 November 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de fiscale regels over de aftrek van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkorting en het kindgebonden budget. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend.

Op dit moment kan de alimentatieplichtige een forfaitair bedrag aan kinderalimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Dit leidt tot een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel wordt opgeteld bij het bedrag dat de alimentatieplichtige aan kinderalimentatie kan betalen. Het fiscale voordeel kan per maand per kind circa € 28,– tot
€ 40,– bedragen. Dat de aftrekpost komt te vervallen kan tot gevolg hebben dat de alimentatieplichtige met ingang van 1 januari 2015 meer alimentatie betaalt dan zijn draagkracht toelaat.

Op grond van de huidige regeling wordt het door de alimentatiegerechtigde ontvangen kindgebonden budget in mindering gebracht op de behoefte van de minderjarige. De behoefte wordt gebaseerd op het netto inkomen van de ouders voor de echtscheiding en is het bedrag aan kinderalimentatie wat de minderjarige nodig heeft voor de kosten van zijn/haar verzorging en opvoeding. Per 1 januari 2015 wordt de alleenstaande-ouderkorting afgeschaft. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget verhoogd met een zogenoemde “alleenstaande-ouderkop” van maximaal
€ 3.050,– per jaar. De hoogte van deze verhoging is afhankelijk van het inkomen en leefsituatie van de alimentatiegerechtigde.

Het is lang onduidelijk geweest hoe deze alleenstaande-ouderkop moest worden verwerkt in de berekening van de kinderalimentatie. Op 18 november 2014 heeft de Expertgroep Alimentatienormen laten weten dat het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop beide in mindering moeten worden gebracht op de behoefte van de minderjarige. Dit betekent dat de alimentatiegerechtigde minder zal hoeven bij te dragen. In sommige gevallen kan dit zelf leiden tot een nihil stelling.

Inmiddels is ook duidelijk dat de fiscale wijzigingen een grond zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Wilt u weten welke gevolgen de aangekondigde wijzigingen voor u hebben? Neemt u dan gerust contact op met onze familierechtspecialisten. Zij kunnen u adviseren en indien aan de orde bijstaan bij het in overleg, dan wel met rechterlijke tussenkomst, tot stand brengen van een wijziging van uw verplichtingen of rechten.

Read more about: , ,