Regeling DePuy heupprothesen

Wij hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt met een juridisch team uit Londen, Groot-Brittannië, met betrekking tot de heupprothesen van de producent DePuy, om een groot aantal schadevergoedingen te vorderen voor Nederlandse claims via Engelse rechtbanken. Tijdens deze procedures hebben wij consequent gepleit dat de ASR-heupimplantaten op een dusdanige wijze gebreken vertonen dat de Britse fabrikant aansprakelijk gesteld dient te worden om Nederlandse ASR-patiënten te compenseren voor door hun geleden schade.

Na twee jaar procesvoering zijn wij verheugd om te kunnen mededelen dat de partijen in januari 2015 in Groot-Brittannië overeengekomen zijn dat de eisers hun procedures zullen staken op basis van vastgestelde vertrouwelijke voorwaarden waardoor hun claims elders opgelost kunnen worden zonder verdere noodzaak tot verder procederen. De overeenkomst waarover wij onderhandeld hebben is uitsluitend beschikbaar voor cliënten van ons kantoor en wij bevelen deze van harte aan. Elke Nederlandse inwoner die compensatie wil claimen met betrekking tot zijn of haar defecte ASR-heupimplantaat heeft de mogelijkheid voordeel te behalen uit deze overeenkomst door contact op te nemen met ons team van specialisten voor verdere details.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.