Reizen met minderjarige kinderen met een andere achternaam

4 April 2014

Om met een minderjarig kind naar het buitenland te kunnen reizen heeft u toestemming nodig van diegene die met het gezag belast is. Meestal zijn de beide ouders van het minderjarige kind belast met gezag. Bent u gescheiden en wilt u met uw kind naar het buitenland dan heeft u de toestemming nodig van uw ex-partner. Neemt u een vriendje of vriendinnetje mee op vakantie dan heeft u de toestemming nodig van de ouders.

Vindt de reis plaats binnen het Schengengebied dan is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet Schengenland is die controle er wel. Op Schiphol controleert de Koninklijke Marechaussee vooral bij een volwassene die reist met een kind dat een andere achternaam heeft. Er dient dan te worden aangetoond dat er toestemming van alle met het gezag belaste personen is om met de minderjarige naar het buitenland te reizen. Dit kan door het overleggen van een toestemmingsformulier, een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemming gevende ouder, een afschrift van de geboorte akte van de minderjarige en een recent uittreksel uit het gezagsregister. Als er een rechterlijke uitspraak of een ouderschapsplan is met daarin een regeling over het gezag en of het reizen naar het buitenland, dan dient deze ook meegenomen te worden. Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden. Door genoemd formulier en papieren in uw bezit te hebben kunt u voorkomen dat u niet mag vertrekken. Wilt u zekerheid dat u zonder problemen ook weer naar huis kunt reizen, dan is het raadzaam om u te laten informeren over de eisen in het betreffende vakantieland.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Onze familierechtspecialisten staan u graag te woord.

Read more about: