Scheiden: het kan ook anders: (echt)scheidingsmediation

14 May 2013

Wie kent ze niet: de verhalen van mensen wiens relatie is/wordt verbroken. De meest uiteenlopende verhalen, maar vaak met een gemeenschappelijke noemer: de betrokkenen ervaren deze periode als een van de meest zware perioden in een mensenleven. De schade die in financieel en in menselijk opzicht wordt geleden is vaak groot, brengt veel verdriet en pijn met zich en heeft een langdurige negatieve nawerking. Daar komt bij dat mensen die gescheiden zijn veelal achteraf tot het besef komen dat zij andere beslissingen hadden willen nemen over de gevolgen van de scheiding dan zij hebben gedaan. De emoties die gepaard gaan met het verbreken van een relatie maken vaak dat de situatie niet wordt overzien en dat vanuit de wens pijn te vermijden te snel en onvoldoende geïnformeerd beslissingen worden genomen.

Ieder een eigen advocaat die vervolgens zijn of haar hakken voor je in het zand zet en jouw standpunt tot het uiterste bevecht? Een rechter die de knoop doorhakt en een beslissing neemt die lang niet altijd tegemoet kan komen aan de belangen die schuil gaan achter de standpunten? Soms is het onvermijdelijk, maar het kan ook anders.

Naast via een procedure op tegenspraak, kan een echtscheidingsprocedure ook tot stand komen via een procedure op gemeenschappelijk verzoek waarbij partijen de rechter samen vragen te beslissen overeenkomstig een echtscheidingsconvenant dat voordien, samen met de ex-partner en een (echt)scheidingsmediator, tot stand is gebracht. Dat is niet altijd eenvoudig: het vraagt inzet, betrokkenheid en samenwerking van mensen wiens relatie nu juist is of zal worden verbroken, die daardoor soms moeizaam met elkaar communiceren en dat ook nog in een tijd waarin je jezelf niet bent, kampt met emoties en je onzeker bent over wat komen gaat … Slagen mensen er in tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan brengt dat echter veelal veel goeds, zowel voor de scheidende partijen als voor de betrokkenen in hun omgeving. Samenwerken en bereid zijn naar elkaars wensen en belangen te kijken geeft blijk van respect voor de relatie die je met elkaar hebt gehad, respect voor de persoon van jouw ex-partner, respect voor hetgeen uit de relatie is voorgekomen en niet in de laatste plaats respect voor jezelf. Zo kun je elkaar, jezelf en betrokkenen helpen verder te gaan, ook na het einde van het partnerschap. Een (echt) scheidingsmediator kan je helpen om juist in de periode waarin de relatie is stukgelopen de samenwerking aan te gaan om uit elkaar te gaan en daardoor verder te kunnen …

Een (echt)scheidingsmediator is een neutrale derde die de scheidende partijen begeleidt bij het overleg dat zij voeren over de gevolgen van hun scheiding. De mediator zorgt ervoor dat partijen kunnen beschikken over alle feiten die relevant zijn voor hun beslissingen over de gevolgen van die scheiding, die partijen voorlicht over wet- en regelgeving en die er op toeziet dat de scheiding op zorgvuldige wijze tot stand komt in een veilige omgeving.

Mr. M.M. Strengers (Monsé) is naast advocaat ook (scheidings-)mediator en kan zelfstandig als zodanig optreden. Bent u benieuwd of mediation ook u verder zou kunnen helpen, neemt u gerust contact met mij op.

Read more about: ,