Essure van Bayer

Aangezien ons kantoor gespecialiseerd is in groepsclaims inzake gebrekkige medische hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld ter zake van de bekkenbodemmatjes en de heupprothesen), bereiken ons de laatste tijd vragen van vrouwen over de sterilisatiemethode met het product Essure van producent Bayer.

Bij de sterilisatie met het product Essure worden kleine metalen veertjes gebruikt die in de eileider worden geplaatst. Een groeiende groep vrouwen ondervindt na behandeling met de sterilisatiemethode Essure problemen, waarbij de klachten helaas ernstig en langdurig kunnen zijn. Zo bestaan de klachten uit ernstige bijwerkingen zoals hevige pijn, perforaties, bloedingen en allergieën. Inmiddels worden er gynaecologen speciaal opgeleid om de veertjes te kunnen verwijderen. Ook in de Verenigde Staten zijn er duizenden klachten bekend over Essure. De Amerikaanse autoriteit die belast is met de controle van medische producten en medicijnen, de FDA, doet naar aanleiding van deze klachten nu onderzoek naar de veiligheid van de sterilisatiemethode Essure. Ook in Nederland hebben vrouwen zich gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Ons kantoor volgt de ontwikkelingen rond deze kwestie op de voet. Wij bekijken of er voor slachtoffers mogelijkheid is tot verhaal van de gemaakte kosten en schade.

Wij bekijken de mogelijkheden om op basis van productaansprakelijkheid een claim bij de producent Bayer neer te leggen. Ook kan het zijn dat een arts de patiënt niet goed heeft geïnformeerd over de methode of andere fouten heeft gemaakt en daarom het ziekenhuis en de arts ook aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Iedere zaak die wij doen staat uiteraard op zichzelf, maar wij kijken ook of wij samen sterk kunnen staan door middel van een groepsclaim. Doordat wij in zulke gevallen vele cliënten bijstaan, hebben wij de mogelijkheid veel kennis en informatie te vergaren over zaken betreffende gebrekkige medische hulpmiddelen. Bovendien kunnen wij de kosten die wij moeten maken in de discussie over de aansprakelijkheid (bijvoorbeeld in verband met het inschakelen van deskundigen) in die zaken verdelen over meerdere cliënten, waardoor het voor de cliënt goedkoper en kansrijker is om zijn recht te halen.

Voor meer informatie kunt u zich hier aanmelden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen