Claim

Groepsclaims ondeugdelijke medische hulpmiddelen

Ons kantoor is het meest ervaren advocatenkantoor op het gebied van groepsclaims ter zake van ondeugdelijke medische hulpmiddelen zoals (metaal-op-metaal-)heupprothesen en bekkenbodemmatjes (mesh). Wij zijn na jaren van procederen tegen vele producenten en ziekenhuizen zo ver dat voor veel cliënten een oplossing bereikt is in de vorm van een schikking. Voor vele anderen zijn wij nog altijd aan het procederen. Hierbij proberen wij uit alle macht het recht op dit gebied vorm te geven in die zin dat patiënten beter beschermd worden.

Zo wordt in een belangrijke principiële zaak tegen een ziekenhuis door het Gerechtshof overgegaan tot het stellen van zogenaamde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Dit houdt in dat de Hoge Raad zal worden gevraagd om specifieke juridische vragen te beantwoorden, zonder de zaak zelf in behandeling te nemen (deze is immers nog in behandeling bij het Hof). Aldus verkrijgt het Gerechtshof richtlijnen hoe deze rechtsvragen beantwoord dienen te worden. Het Hof heeft de partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over welke vragen aan de Hoge Raad zullen worden voorgelegd. Wij zullen ons hier in de komende periode over buigen.

Uit het feit dat het Gerechtshof heeft besloten genoemde prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad, blijkt nog eens het grote belang van de zaken die wij in dit verband voeren. De uitkomst zal bepalen hoe rechters in de toekomst zullen omgaan met zaken betreffende onveilige medische hulpmiddelen. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat in de toekomst via de weg van de jurisprudentie de veiligheid van patiënten beter gewaarborgd wordt, nu de (Europese) wetgever faalt (zie bijvoorbeeld de nietszeggende CE-markering).

Hebt u klachten na implantatie van een medisch hulpmiddel? Neemt u dan hier vrijblijvend contact ter zake van genoemde bekkenbodemmatjes, of hier voor heupimplantaten en hier voor overige zaken, op om te bezien of wij u ter zake kunnen bijstaan.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen