Indexering kinder- of partneralimentatie

12 november 2012

Ontvangt u kinder- of partneralimentatie of betaalt u kinder- of partneralimentatie? Bent u bekend met het feit dat onderhoudsverplichtingen van rechtswege jaarlijks met een door de Minister vastgesteld percentage worden geïndexeerd?

Het indexeringspercentage voor het komende jaar (per 1 januari 2013) is onlangs vastgesteld en bedraagt 1,7%.

Wilt u weten of het indexeringspercentage in uw geval van toepassing is (uitzonderingen op deze hoofdregel kunnen zich voordoen) of niet en/of wilt u weten of u nog een vordering of schuld heeft uit hoofde van niet ontvangen respectievelijk niet betaalde indexering kinderalimentatie/partneralimentatie in de afgelopen periode en hoe daarmee om te gaan? Heeft u andere vragen over onderhoudsverplichtingen: neem contact op met een van onze familierechtspecialisten. Zij kunnen u alles vertellen over de berekening van onderhoudsverplichtingen, de vaststelling van onderhoudsverplichtingen, de wijziging van onderhoudsverplichtingen en de fiscale aspecten van alimentatie. Onze specialisten zijn natuurlijk ook op de hoogte van de plannen over de aanpassing van zowel de onderhoudsverplichting jegens kinderen, als jegens ex-partners.

Lees meer over: ,