Limitering termijn partneralimentatie

14 februari 2014

Eerder publiceerden wij op deze website een nieuwsbericht over de mogelijkheid een limitering te vragen van de ingevolge de wet thans nog actuele termijn partneralimentatie (bij een kinderloos huwelijk dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd een periode gelijk aan de duur van het huwelijk en bij een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren dan wel langer heeft geduurd dan vijf jaar, twaalf jaar gerekend vanaf de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand). Onlangs werd een uitspraak gewezen waarbij die mogelijkheid is toegepast en zelfs is gelimiteerd tot een periode van 1 jaar.

De Rechtbank Oost-Brabant overweegt in een uitspraak van 11 december 2013 (nog niet gepubliceerd):

“De rechtbank overweegt hieromtrent dat partijen net zes jaar met elkaar gehuwd zijn geweest en dat uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren. De vrouw is 41 jaar en heeft een HBO-opleiding Biologie en Scheikunde behaald in de Oekraïne. Voordat zij in 2006 naar Nederland kwam is zij onder meer een aantal jaren als zelfstandig ondernemer van een dameskledingwinkel werkzaam geweest. Daarnaast heeft zij ook in Nederland gewerkt, namelijk als administratief medewerkster en verkoopmedewerkster. Zij spreekt relatief goed Nederlands, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de vrouw, zoals zij ter zitting heeft verklaard, in januari 2014 zal beginnen met cursussen om een bevoegdheid te krijgen om les te geven. Na één jaar kan zij een tijdelijke bevoegdheid aanvragen. Haar stelling dat het zeven jaar duurt voordat zij een baan heeft, acht de rechtbank dan ook niet aannemelijk. De rechtbank overweegt verder dat de vrouw thans niet solliciteert, hetgeen wel van haar kan worden verwacht. Gelet op haar opleidingsniveau, werkervaring, leeftijd en niveau waarop zij Nederlands spreekt, mag van de vrouw verwacht worden dat zij een baan vindt waarmee zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Gelet op het vorenstaande ziet de rechtbank voldoende aanleiding om de duur van de alimentatie verder te beperken dan de termijn die voortvloeit uit de wet. De rechtbank acht het redelijk dat de vrouw na één jaar op voor haar passende wijze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien”.

Heeft u vragen over alimentatie/onderhoudsverplichtingen? Onze familierechtspecialisten staan u graag te woord.

Lees meer over: ,