Nieuws

Reprorecht

26 oktober 2004

Heeft u ook een ‘factuur’ of ‘berekening’ ontvangen van de Stichting Reprorecht? Betaalt u deze dan niet klakkeloos! Dit is in veel gevallen niet nodig. Gaat u hierop in, dan kan dit u jarenlang onnodig geld kosten! De Stichting Reprorecht is een door de minister van justitie aangewezen rechtspersoon die belast is met het innen … lees verder »

Uit de pers

17 september 2004

Voorpagina HD 14 september 2004 [36 kB] De Telegraaf 14 september 2004 [63 kB]

Uit de pers

2 september 2004

Van der Goen jr. beëdigd [191 kB]

Schadeclaims bij criminaliteit

26 mei 2004

Momenteel staan de (civiele) schadeclaims die kunnen worden ingediend wanneer men het slachtoffer is van een misdrijf bijzonder in de belangstelling. Wij behartigen de belangen van de slachtoffers die zich rechtstreeks of doorverwezen door landelijke instanties bij ons melden. Wij achten het van groot maatschappelijk belang dat de daders ook in hun portemonnee worden getroffen … lees verder »

Uit De Telegraaf van 27 april 2004

28 april 2004

Zakenman beroofd door Estlandse maffia, maar autoriteiten kijken toe „Een kogel kon ik krijgen” door MARJOLEIN SCHIPPER DEN DOLDER, dinsdag Negen maanden lang heeft ondernemer Evert-Jan de Olde in Estland tegen de bierkaai gevochten. Vorig jaar is de ondernemer, veertien vrachtwagens en drie miljoen euro armer, weer in Nederland gestart. Met lede ogen ziet hij … lees verder »

Reprorecht

23 april 2004

De Stichting Reprorecht enerzijds en VNO NCW en MKB-Nederland anderzijds hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot een nieuwe regeling voor het innen van de reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. Anders dan betrokkenen suggereren is deze overeenkomst echter niet automatisch van toepassing op de rechtsverhouding tussen u en de Stichting Reprorecht. In de wet is geregeld dat … lees verder »

MILJOENENCLAIM OM MOSKEE

2 maart 2004

In de Telegraaf van 28 februari 2004 besteedt de aan ons kantoor verbonden prof. dr. B. Smalhout in zijn column aandacht aan de door ons aan de door ons kantoor gevoerde zaak tegen de gemeente Ede. Bewoners van de wijk Peppelensteeg in Ede maken bezwaar tegen de komst van een moskee met 1.100 plaatsen alsmede … lees verder »

Update Reprorecht

6 november 2003

Actueel Het overleg dat Stichting Reprorecht – verder te noemen ‘de Stichting’ – met een aantal branche-organisaties heeft gevoerd is op niets uitgelopen. In september 2003 had de Stichting, onder druk van de vele protesten van ondernemers tegen de door deze verzonden ‘factuur’ of ‘berekening’, te kennen gegeven het innen van de kopieervergoeding hangende dit … lees verder »

Update Reprorecht

29 augustus 2003

Actueel Van der Goen Advocaten heeft namens een groot aantal ondernemers bezwaar gemaakt tegen de door Stichting Reprorecht verzonden ‘factuur’ of ‘berekening’ met betrekking tot kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. Hoewel de behandeling van de protesten door de grote hoeveelheid hiervan enige vertraging oploopt, heeft Stichting Reprorecht in enkele gevallen hierop reeds gereageerd. Opgave werkelijke … lees verder »

Update Reprorecht

25 juli 2003

Nadat een groot aantal ondernemers bezwaar heeft gemaakt tegen de door Stichting Reprorecht verzonden ‘factuur’ of ‘berekening’, heeft Stichting Reprorecht hierop in enkele gevallen gereageerd. Indien u zich inmiddels bij ons heeft aangemeld, ontvangt u na ontvangst van deze reactie uiteraard een kopie hiervan. Aan ondernemers die in hun reactie een opgave van het werkelijke … lees verder »