NOV adviseert orthopeden geen MoM heupprothesen meer te plaatsen!

Zoals eerder gemeld op onze pagina met betrekking tot de metaal-op-metaal (MoM) heupprothesen adviseerde de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) haar leden medio 2011 over plaatsing van MoM-heupprothesen. De NOV heeft haar eigen advies nu fors aangescherpt.

De NOV adviseert haar leden per direct om geen metaal-op-metaal prothesen met grote koppen (groter dan 36 mm) en geen MoM resurfacingprothesen meer te plaatsen. Dit in reactie op recente nationaal en internationaal gepubliceerde ervaringen met MoM-prothesen. Hierin werden steeds vaker complicaties gemeld. Het advies geldt voor de metaal-op-metaal prothesen met grote kop en de resurfacing prothesen van alle producenten.

Naar het advies van de NOV mag plaatsing van deze MoM-prothesen op dit moment alleen nog gebeuren in het kader van een medisch wetenschappelijk onderzoek. Voor zo’n onderzoek bestaan strenge criteria. Van groot belang daarbij is dat de patiënt zich bewust moet zijn van het feit dat hij deel neemt aan een wetenschappelijk onderzoek en welke consequenties dat met zich mee brengt, zowel op medisch als juridisch gebied (bijvoorbeeld ook voor de mogelijkheid om de producent aansprakelijk te stellen).

Heeft u een MoM-prothese gekregen, dan dient uw arts u op te roepen en te informeren over de tot nu toe bekende risico’s. Ook dient u gedurende minimaal vijf jaar ieder jaar poliklinisch gecontroleerd te worden. Daarbij moet de arts uiteraard vaststellen of er sprake is van klachten, maar ook dient de kobaltwaarde in uw bloed te worden bepaald en moet er een röntgencontrole plaatsvinden. Als u klachten heeft dan moet het onderzoek worden uitgebreid (bijvoorbeeld met MARS-MRI, CT of Echo).

De NOV roept haar leden op om op de site van hun ziekenhuis aan te geven of zij de gewraakte MoMprothesen hebben gebruikt. Naspeuring op het internet leert helaas dat dit advies door veel ziekenhuizen (nog) niet opgevolgd wordt.

Heeft u een heupprothese en bent u niet opgeroepen door uw arts, vraagt u dan bij uw arts na wat voor een soort prothese u heeft. Betreft het een MoM-prothese met een kop groter dan 36 mm. of een MoM resurfacing prothese, dan geldt bovenstaande ook voor u. Meldt u dan hier aan. Wij kunnen u bijstaan in het veilig stellen van uw rechten en het verhalen van uw schade.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen