Nu ook een schaderegeling voor DES-kleinkinderen

Op 16 maart 2015 wordt in de media bekend gemaakt dat het DES Fonds op 17 maart 2015 een regeling opent voor de kinderen van DES-dochters, de zogenaamde DES-kleinkinderen.

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens de zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Een vroeggeboorte kan leiden tot beperking van het gezicht of gehoor, een cognitieve beperking, cerebrale parese en epileptie.

Het DES Centrum, dat de belangen behartigt van DES-betrokkenen, heeft met de stichters van het DES Fonds (dat zijn een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars), een overeenkomst gesloten voor de schaderegeling voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen, oftewel de derde generatie. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling getoetst aan de wet en na positieve uitkomst algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het een collectieve schaderegeling geworden.

Om uitkeringen in het kader van deze regeling te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is in het fonds een bedrag van € 16.500.000,00 beschikbaar; individuele uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,00.

Aanvragen voor een uitkering kunnen vanaf 17 maart 2015 worden ingediend bij het DES Fonds, dat de regeling uitvoert. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw claim en het aanvragen van een uitkering, neemt u dan telefonisch contact met ons kantoor op voor een verblijvend advies.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen