Ongeoorloofde observatiemethoden bij alimentatiegerechtigde

4 februari 2013

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een belangrijke uitspraak gewezen inzake ongeoorloofde observatiemethoden bij een onderzoek naar de vraag of een alimentatiegerechtigde al dan niet samenleeft in de zin van art. 1:160 BW. Het is van groot belang dat de methoden die worden gebruikt om vast te stellen of sprake is van een samenleving in de zin van de wet zijn toegestaan. Indien dit niet het geval is loopt u niet alleen het risico dat de resultaten van het onderzoek niet zullen worden toegelaten als bewijs van de samenleving ten gevolge waarvan u onverminderd alimentatie zult moeten blijven betalen hoewel de onderhoudsverplichting krachtens de wet van rechtswege en blijvend komt te vervallen indien wordt samengeleefd als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren, maar u loopt voorts het risico dat het handelen als onrechtmatig en/of strafbaar wordt aangemerkt! Dit zou kunnen leiden tot een strafrechtelijke vervolging en/of tot een schadevergoedingsverplichting. Gelet op het voorgaande bestaat een groot belang bij het verkrijgen van een deskundig advies over uw juridische positie en een correct uitgevoerd onderzoek ter onderbouwing van uw verzoek.

Onze familierechtspecialisten hebben een ruime ervaring met procedures die ten doel hebben vast te stellen dat de alimentatieverplichting is komen te vervallen (ten behoeve van de alimentatieplichtige), dan wel die ten doel te voorkomen dat een verzoek daartoe zal worden gehonoreerd (ten behoeve van de alimentatiegerechtigde). Wij werken op dit terrein waar nodig samen met deskundigen die in staat zijn een onderzoek te verrichten en te rapporteren op een wijze die voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Wilt u nader geïnformeerd/geadviseerd worden, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten die samen met u kan bepalen op welke wijze wij u nader van dienst kunnen zijn.

Lees meer over: