Prof. mr. P.A. Stein - Adviseur

Prof. mr. P.A. Stein

Prof. mr. P.A. Stein, studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden, aan welke universiteit hij vervolgens als medewerker verbonden was. Hij promoveerde op een proefschrift getiteld: “Misbruik van omstandigheden als grond voor ongeldigheid van rechtshandelingen”. Hij was werkzaam als hoofd van de juridische afdeling van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht en tevens als advocaat. Hij trad in dienst bij de Universiteit van Amsterdam, eerst als wetenschappelijk hoofdmedewerker en korte tijd later als hoogleraar met de leeropdracht: burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht. Zijn intreerede had als titel: “Vorming en hervorming van het privaatrecht”. Prof. Stein deed boeken het licht zien over het hypotheekrecht en de eigendomsoverdracht tot zekerheid. Hij schreef een handleiding voor het burgerlijk procesrecht, waarvan inmiddels de elfde druk is verschenen, en in samenwerking Grondtrekken Handelsrecht, waarvan thans een achtste druk is uitgekomen. Bij de Nederlandse Jurisprudentie is prof. Stein sedert 1979 belast met annoteren van arresten van de Hoge Raad over arbeidsovereenkomsten en huurrecht. Prof. Stein heeft deel uitgemaakt van de raad van toezicht van Rabobank Nederland, is voorzitter van de Raad van Beroep van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders en bestuurslid van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.