Partneralimentatie

18 januari 2018

Op deze website hebben wij u met enige regelmaat voorzien van informatie over de ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren in hoog tempo hebben voor gedaan op het terrein van de kinderalimentatie. Ook op andere onderdelen van het familierecht, waaronder het terrein van de partneralimentatie, doen zich tal van ontwikkelingen voor die voor u van belang kunnen zijn en waarover wij u graag informeren en adviseren.

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over partneralimentatie en de toekenning van huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. De Hoge Raad heeft in dit arrest een beslissing genomen over de vraag of het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door in het kader van partneralimentatie de huur- en zorgtoeslag bij het inkomen van de vrouw te tellen (zoals in het kader van de kinderalimentatie het kindgebonden budget sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit oktober 2015 bij het inkomen van de ontvangende ouder wordt opgeteld)? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend en beargumenteert die beslissing als volgt:

“Bij huur- en zorgtoeslag is sprake van een overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet blijven bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW (zie HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273, NJ 2017/303, rov. 3.4.2, en HR 27 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1632, NJ 1995/291)”.

Een oordeel dat zowel voor de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige gevolgen met zich brengt. Wij adviseren u daarover graag. Heeft u behoefte aan een advies? Neemt u dan gerust contact op met onze familierechtspecialisten: Monsé Strengers of Ineke Zijlstra. U bent ook welkom op ons wekelijkse kosteloze spreekuur. U kunt zich daarvoor telefonisch of per e-mail aanmelden.

Lees meer over: ,