Landelijke bekendheid en zelfs bekendheid over de gehele wereld verkreeg mr. B. van der Goen door zijn verdediging van de slachtoffers van de Bijlmervliegramp (zie ook onze nieuwspagina).

Bob van der Goen haalde indertijd de hoogste schadeclaim die ooit in Nederland was toegekend bij gelegenheid van de Tenerife-vliegramp en werd sindsdien ingeschakeld bij vrijwel elke luchtramp waarbij Nederlanders betrokken waren (recentelijk bij de crash in Tripoli). Hiermede is Van der Goen Advocaten het enige Nederlandse kantoor dat beschikt over (internationale) expertise op het gebied van luchtrampen en uitsluitend gekozen heeft voor de kant van gedupeerden en niet bij gelegenheid optreedt voor luchtvaartmaatschappijen en/of verzekeringsmaatschappijen, zodat geen gevaar bestaat voor oneigenlijke belangenverstrengeling.

De afgelopen meer dan dertig jaar is Bob van der Goen betrokken geweest bij vele de aandachttrekkende zaken waaronder de Bijlmervliegramp, de legionella-uitbraak in West-Friesland, de zaak van de bereden politie tegen hooligans bij voetbalrellen, de zaak tegen Nina Brink/World Online, vertegenwoordigt de belangen van slachtoffers van het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, de vliegramp in Tripoli en de milieuramp in Ivoorkust, waarbij hij steevast voor de gedupeerden optrad.

Voor privé-personen behandelen wij naast schadeclaims (waaronder ook claims i.v.m. medische fouten) met name zaken op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, onteigeningsrecht en mediarecht. Wij behalen veelal voor onze cliënten in relatie tot het aantal dienstjaren zeer hoge schadeloosstellingen, als kenbaar uit de gepubliceerde uitspraken. Door directeuren en andere leidinggevende functionarissen van grote ondernemingen waaronder multinationals alsmede hogere overheidsfunctionarissen worden wij vertrouwelijk geraadpleegd in mediazaken waarin voor reputatieschade gevreesd wordt. Voorts adviseren wij dezen met betrekking tot ontslagrecht en andere arbeidsrechtelijke kwesties, ook in second opinion, en voeren onderhandelingen terzake van afkoopsommen en schadeloosstellingen. In zaken waarin dezen in aanraking met het strafrecht, vooral economische delicten, zoals bijvoorbeeld vermeende btw-fraude, waarbij vaak meerdere landen betrokken zijn, vormen wij een internationaal juridisch team waarbij wij optreden als leading attorney en projectmatig zorgdragen voor controle op voortgang en gecoördineerde uitvoering.

Onze gespecialiseerde medewerkers behandelen zaken op het gebied van familie- en erfrecht en op het gebied van het medische aansprakelijkheidsrecht en tevens letselschadezaken.