LSA

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het behandelen van letselschadezaken zoals ter zake van bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, beroepsziekte, productaansprakelijkheid, mishandeling (inclusief voeging als benadeelde partij in strafzaken), geschillen met zorgverzekeraars  en schadeclaims als gevolg van medische fouten. Tevens behandelen wij zaken voor het medisch tuchtcollege.

Wij treden alleen op voor slachtoffers en declareren uitsluitend op basis van uurtarief. Wij vragen dus geen percentage van de aan u uit te keren vergoeding. Vaak kunnen alle kosten op de wederpartij verhaald worden.

MEDISCHE FOUT?
WAT NU?

U bent het slachtoffer geworden van een medische fout. Waar kunt u terecht? Wat kunt u het beste doen? Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Door de combinatie van ervaren juristen en advocaten maar ook door onze medische expertise zijn wij bij uitstek geëquipeerd een optimaal resultaat te behalen. Niet alleen bij het voeren van procedures, maar juist ook in de onderhandelingen.

Hier vindt u meer informatie over onze aanpak van Letselschades en medische fouten.