Bestuursrecht

U kunt bij ons terecht voor advies over bestuursrechtelijke kwesties zoals bijvoorbeeld onteigening, vergunningsperikelen, opgelegde boetes door bestuursorganen zoals het Agentschap Telecom of planschade. Ook voeren wij alle relevante procedures.