Familierecht

Visie op familierecht

Voor Van der Goen advocaten behelst familierecht meer dan sec het juridische metier. Betrokkenen hebben in onze optiek namelijk niet alleen recht op een efficiente gang van zaken, ze hebben net zo goed recht op oog voor de mens achter de cliënt. En ruim aandacht voor de ingrijpende gevolgen die bepaalde beslissingen met zich meebrengen. Deskundig juridisch advies is één, uiteindelijk draait het erom dat u uw weg op bevredigende wijze vervolgt. Zonder onnodige schade op juridisch én menselijk vlak.

Onze familierechtspecialisten zijn mr. M.M. Strengers, mr. I Zijlstra en mr. G.A.E.M. Van Zinnicq-Bergmann.

familierecht specialist mr. M.M. Strengers

mr. M.M. Strengers

Mr. M.M. Strengers
Specialist/mediator Familierecht
Aangesloten bij de vFAS en NMI registermediator

Mr. M.M. Strengers (Monsé), is geboren in 1971. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting Privaat- en Strafrechtelijke Rechtspraktijk. Zij is sinds 1995 werkzaam in de juridische dienstverlening. Sinds 1997 is zij advocaat en heeft zij zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij is aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en NMI registermediator. Mr. M.M. Strengers was langdurig -sinds 1987 – actief betrokken (o.a. als voorzitster en bestuurslid) bij diverse commissies van verscheidene tennisverenigingen en lid van de commissie van toezicht van de justitiële jeugdinrichting JJI de Heuvelrug, locatie Overberg. In die hoedanigheid functioneerde zij o.a. als klachtrechter.

Neem contact op met mr. Strengers of een van onze overige familierechtspecialisten.

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
De vFAs, de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars, kent strenge toelatingseisen. Alleen advocaten die de juridische specialisatie-opleiding ‘Familierecht’ met goed gevolg hebben afgerond en die minimaal vier jaar als advocaat staan ingeschreven, kunnen lid worden van de vFAS. Advocaten die daarnaast geslaagd zijn voor de specialisatie-opleiding ‘Scheidingsmediator’, worden bij de vFAS als scheidingsmediator geregistreerd. Aan het behoud van het lidmaatschap worden hoge eisen gesteld. Zo moeten leden zich voortdurend bijscholen. Op deze wijze heeft u de garantie dat u bij een vFAS lid kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Personen– en familierecht
Mr. Strengers staat u als advocaat of als mediator / bemiddelaar bij in alle juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:

 • beëindiging samenleving;
 • echtscheiding;
 • echtscheidingsconvenanten;
 • zaken betreffende minderjarigen, zoals: gezag, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing;
 • afstammingsrecht;
 • alimentatiezaken (zowel partneralimentatie, als kinderalimentatie);
 • verevening pensioenaanspraken;
 • adoptie en stiefouderadoptie;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • bewind, mentorschap en curatele;
 • boedelverdeling (bijvoorbeeld inboedel, verzekeringen, bankrekeningen, ondernemingen, etc.);
 • huwelijkse voorwaarden (o.a. verrekening);
 • fiscale aspecten van zaken op het terrein van personen- en familierecht;
 • erfeniskwesties;
 • naamswijziging;
 • beëindiging geregistreerd partnerschap.

Waar nodig werkt mr. Strengers in familierecht zaken samen met deskundige adviseurs op het terrein van het belastingrecht, waardering/taxatie (bijvoorbeeld de waardering van een onderneming), pensioenen, levensverzekeringen, internationaal privaatrecht, etc.

Mediation
Mediation betekent samen een conflict oplossen met behulp van een neutrale, deskundige bemiddelaar. Mediation is vrijwillig van aard en betreft dus een keuze van u zelf. Belangrijkste vereisten voor mediation zijn dat u bereid bent tot onderhandeling en dat ruimte bestaat tot onderhandeling. In sommige gevallen is het raadzaam te kiezen voor een andere methode van geschillenoplossing. De zelftest mediation kan u helpen bij de beoordeling van de vraag of het zinvol kan zijn voor de oplossing van uw conflict mediation te overwegen.

Mr. Strengers hanteert bij mediations de mediationovereenkomst en gedragsregels van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars.

Op uw verzoek is bij ons kantoor de folder “Scheiden doe je samen” over mediation verkrijgbaar. Ook zijn er talrijke publicaties over mediation verkrijgbaar, waaronder de volgende:

 • Samen uit elkaar, scheidingservaringen, scheidingsbemiddeling, scheidingsinformatie van de Vereniging van Familierecht Advocaten en –Scheidingsbemiddelaars, ISBN 90-215-9659-8;
 • Kind in bemiddeling, Cees van Leuven, Annelies Hendriks, ISBN 90 313 3948 2;
 • Scheidingsbemiddeling; over techniek, strategie en attitude. Donald MacGillavry, ISBN 90 3133 948 2.
Is mediation een mogelijke methode om mijn conflict op te lossen? Doe hier de zelftest mediation.

Indien u wenst dat mr. Strengers als advocaat familierecht of mediator / bemiddelaar u optreedt, kunt u zich daarvoor aanmelden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.