ICT-recht

Het aantal zaken gerelateerd aan het ict-recht heeft de afgelopen jaren, gezien de nog altijd sterk toenemende invloed van ICT op onze maatschappij, een grote vlucht genomen. Wij behandelen op dit gebied vele zaken van geschillen met betrekking tot de levering van software, games en alle soorten hardware tot zaken die over de aansprakelijkheid van ISP’s en telecommunicatierecht handelen. Zie ook ict-rechtloket.
Voorts adviseren wij ICT-startups bij het opzetten van de onderneming. Het is hierbij belangrijk eerst de juridische basis goed op te tuigen. In het enthousiasme wordt hier nog wel eens te weinig aandacht aan besteed met alle onnodige vervelende gevolgen van dien. Wij adviseren om te beginnen bij het begin: de verhoudingen tussen de oprichters. Vaak is het bijvoorbeeld raadzaam een gedetailleerde aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waarop de statuten van de vennootschap goed dienen aan te sluiten.

Voor meer informatier kunt u hier contact met ons opnemen.

Zie ook ict-rechtloket.

Aan ICT-recht gerelateerde nieuwsberichten

Gerechtshof maakt korte metten met (online) stalker/belager

14 januari 2021

In een ernstige zaak betreffende stalking/belaging die wij zeer recent hebben behandeld hebben wij mede door het vorderen van IP-gegevens van Facebook de identiteit van een stalker/belager kunnen bewijzen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens in …

GRATIS JURIDISCH SPREEKUUR VOOR HET MKB

13 februari 2020

Van der Goen Advocaten staat al sinds 1969 pal voor de MKB-ondernemer! Kom langs op ons gratis spreekuur en laat u adviseren over onder meer: geschillen, contracten, algemene voorwaarden, IT-recht, intellectuele eigendom, arbeidsrecht of huurrecht. …

LAAT UW BEDRIJF NIET WEGZETTEN DOOR GROTE ONLINE PLATFORMS

28 juni 2019

Is uw onderneming wel eens zonder duidelijke reden van een reserverings- of vergelijkingswebsite, app store of online marktplaats verwijderd? Het komt regelmatig voor dat digitale platforms hun macht misbruiken door ondernemers plotseling onderaan in de zoekresultaten te zetten of …

Na echtscheiding plaatsen van foto’s van de kinderen op Facebook

6 december 2018

Al sinds de opkomst van het internet is van der Goen Advocaten gespecialiseerd in het doen verwijderen van onrechtmatige content. Wij treden succesvol op tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op …

Mag ik je t….. zien?

16 november 2017

Als specialisten op het gebied van onrechtmatige online content, behandelen wij veel zaken waarbij intieme foto's of filmpjes zonder toestemming van de geportretteerde gedeeld worden of online gezet. Soms zijn de beelden gestolen of door …

Laat uw bedrijf niet chanteren middels online laster!

6 juli 2017

Tegenwoordig is het helaas niet ongebruikelijk dat mensen of bedrijven onder vuur komen te liggen door op internet geplaatste onjuiste beschuldigingen, beledigingen of onwaarheden. Wij worden hiervoor dagelijks ingeschakeld. Door social media als Twitter en …

Online laster aanpakken

9 december 2016

Dagelijks zijn wij druk met het aanpakken van online laster. Onder meer via Facebook, Twitter, fora of speciaal voor dit doel opgezette websites. Recentelijk heeft ons kantoor opnieuw succes geboekt in een online-lasterkwestie. Onze cliënte, …

Wat te doen bij smaad, belediging of laster op Facebook

4 augustus 2016

Wanneer er onjuiste, beledigende en/of kwetsende uitingen over u of uw onderneming verschijnen op social media diensten, zoals Facebook, kan dit ontzettend vervelend en pijnlijk zijn en zeer schadelijke gevolgen voor u hebben. Gelukkig zijn er juridische …

Google moet gegevens van valse, online recensenten verstrekken

18 maart 2016

Regelmatig treedt ons kantoor namens cliënten op tegen onrechtmatige berichten op internet. Daaronder vallen ook berichten die via zoekresultaten of diensten bij zoekmachines, zoals Google, teruggevonden kunnen worden. Vaak moet dan ook onderzoek gedaan worden …

Leg onrechtmatige uiting eerst deugdelijk vast alvorens te sommeren te verwijderen

1 februari 2016

Onlangs is wederom een uitspraak gedaan die illustreert hoe essentieel het is om eerst een onrechtmatige uiting goed vast te leggen alvorens de websitebeheerder te sommeren de uiting te verwijderen. Gaat men in omgekeerde volgorde …

Schade door stroomstoringen

27 maart 2015

Op 26 maart 2015 zijn grote delen van Noord-Holland en Flevoland getroffen door een stroomstoring. Zoals na elke stroomstoring krijgen wij vragen of er een mogelijkheid bestaat om de geleden schade vergoed te krijgen. Bij …

Handel in tweedehands software, mag dat?

18 december 2014

Regelmatig krijgen wij vragen over tweedehands software. Bijvoorbeeld van organisaties die softwarelicenties over hebben en deze graag zouden willen verhandelen. Beknopt en versimpeld uitgelegd zit dit als volgt. De maker van software wordt beschermd door het auteursrecht, …

Abusemeldingen: internetdienstverleners in de knel tussen klant en klager?

11 december 2014

Anders dan vaak gedacht wordt, kan een internetdienstverlener bij een klacht m.b.t. inbreuk NIET wachten op een gerechtelijke uitspraak, maar dient deze prompt actie te ondernemen. Bij afwachten of naar de klant verwijzen bestaat een …

Ongewenste uitingen op internet via Google Search en Google Adwords

15 mei 2014

Zoals wellicht bekend is ons kantoor gespecialiseerd in het optreden tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, inbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of …

Lasteraar en bedreiger via Facebook

4 maart 2014

Het televisieprogramma Hart van Nederland besteedde gisteren aandacht aan de zogenaamde ‘Facebookterrorist’. Joël van der Goen van ons kantoor werd hierover geïnterviewd. Het beledigen, belasteren en bedreigen via internet en social media in het bijzonder lijkt …

Hof Arnhem: op grond van schermafbeelding niet vast te stellen of URL toegang gaf tot website

16 april 2013

Bepaalde Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch al eerder dat het in een (inbreuk)procedure louter overleggen van een schermafbeelding (print screen, screen shot) geen bewijskracht heeft, het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs in een executiegeschil dat 'op grond …

Schelden via social media: mag dat?

11 maart 2013

Iedereen voelt wel aan dat het verspreiden van smaad of laster via een website in principe niet door de beugel kan. Wij zijn dan ook dagelijks bezig met het (doen) verwijderen hiervan en het aanspreken …

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

18 januari 2013

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd …

Bouwzaken en ICT-zaken: versterk tijdig uw positie.

12 november 2012

Ons kantoor behandelt al ruim 40 jaar zaken op het gebied van het bouwrecht en, met name de laatste 15 jaar, zaken op het gebied van het ict-recht. Op het eerste gezicht lijken dit totaal …

Screenshots onvoldoende bewijs dat uiting op internet gepubliceerd is

14 september 2012

Zoals wij eerder berichtten is het zaak om in het geval van onrechtmatige uitingen op internet (bijvoorbeeld merk- of auteursrechtinbreuk, onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via een website of weblog, Twitter of Facebook) allereerst deugdelijk …

Bewijsonline V2.0

29 februari 2012

Wij berichtten eerder over de unieke dienst om online bewijs zeker te stellen: bewijsonline.nl. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van …

Optreden tegen smaad en laster via internet of e-mail

12 januari 2012

Wij voeren regelmatig procedures waarbij het gaat om (beweerdelijk) onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via internet of e-mail. Hoewel dit soort uitingen veelal anoniem geschieden, is het vaak goed mogelijk hier tegen op te …

Begin bij het begin

6 april 2011

Wij adviseren veel ict-start ups bij het leggen van het juridische fundament onder de beginnende onderneming. Vaak blijkt dan dat men, in het ethousiasme, er niet aan denkt eerst de onderlinge verhoudingen goed te regelen. …

‘Invallen’ ter zake van illegale software

29 maart 2011

Wij waarschuwden eerder voor 'invallen' bij uw bedrijf van (advocaten van) rechthebbenden van (standaard)software die op zoek zijn naar 'illegale software', al dan niet uitgevoerd door belangenclubs als de BSA. Dit is nu weer erg …

Bewijsonline

25 maart 2011

Bewijsonline.nl, waarover we eerder berichtten, is nu ook opgenomen in het assortiment van Balieplus!

Bewijs vastleggen van een (inbreukmakende) uiting op internet

22 maart 2011

Sinds kort is de dienst 'Bewijsonline.nl' van start gegaan. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van de betreffende URL wordt een …

Wetsvoorstel ‘versterking bestrijding computercriminaliteit’ in strijd met trias politica en uitingsvrijheid

3 augustus 2010

Dit wetsvoorstel ziet op bestrijding van een aantal vormen van computercriminaliteit waaronder de strafbaarstelling van het kopiëren en/of verhandelen van niet-openbare gegevens en een verruiming van het verbod op aftappen van vertrouwelijke gesprekken. Hier zal …

Extra reden om op te treden tegen onrechtmatige publicaties

11 juni 2010

Zoals bekend behandelen wij zaken op het gebied van mediarecht. Bijvoorbeeld zaken waarbij publicaties in dagbladen of op internet onrechtmatig geacht worden. Recentelijk bestaat er een extra reden om op te treden tegen publicaties waartegen …

Inval tot opsporing van illegale software kan funest zijn voor uw bedrijf, ook al bent u zich van geen kwaad bewust.

31 januari 2005

Legertje advocaten, software-deskundigen en deurwaarder “overvalt” uw bedrijf Zonder dat u zich van enig kwaad bewust bent blijken zij verlof van de president van de rechtbank te hebben beslag te leggen op uw computerapparatuur en deze …

meer gerelateerd nieuws »