Bij geschillen over domeinnamen komen verschillende rechtsgebieden samen. Met name het merkenrecht, handelsnaamrecht en het algemene aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad) komen hierbij vrijwel altijd aan bod. Van der Goen advocaten heeft een ruime ervaring met het behandelen van dit soort zaken waarbij wij vanuit onze specialistische kennis op alle relevante rechtsgebieden over domeinnamen adviseren, onderhandelingen voeren en procederen, zowel voor de rechter (meestal in kort geding) als bij de verschillende arbitrage-instituten. Zie ook ict-rechtloket.

Ook bij domeinnamen geldt: voorkomen is beter dan genezen: hoewel bij het verstrekken van domeinnamen geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’,  is het bij twijfel verstandig eerst advies in te winnen voor het registreren en het publiceren van een website achter een domein over te gaan. Een onderneming met een ander recht, bijvoorbeeld een merkenrecht zou uw plannen kunnen (proberen) te doorkruisen met als gevolg dat u zich gedwoingen ziet de domeinnaam over te dragen of hierover te procederen.

Gezien het grote belang voor veel ondernemingen van internet kan het geregistreerd houden en/of het publiceren van een website door een derde (bijvoorbeeld een concurrent) een grote negatieve impact hebben. Vaak zijn er mogelijkheden om op te treden.Hierbij dienen een aantal belangrijke strategische belsissingen te worden genomen waarbij wij u graag adviseren.

U kunt voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Zie ook ict-rechtloket.