Internationale incasso formulier

    Debiteur is een:

    Vordering wordt betwist:

    Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing?: