Internationale incasso formulier

Debiteur is een:

Vordering wordt betwist:

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing?: