Onder beroepsziektes vallen alle ziektes die rechtstreeks een gevolg zijn van invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan klachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bijvoorbeld asbest), lichamelijke klachten bij zwaar tillen of aan een burn out na overbelasting op het werk. De schade die u hebt opgelopen vanwege een beroepsziekte kan groot zijn. Indien uw werkgever niet voldoende in het werk gesteld heeft uw beroepsziekte te voorkomen kan deze aansprakelijk zijn voor alle door u geleden schade.

Bent u ziek geworden door uw werk? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.