Met productaansprakelijkheid wordt bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door een gebrek aan een product waarvoor de producent verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een fout in het ontwerp. Wanneer u een product heeft gekocht verwacht u dat dit deugdelijk is en niet dat het gebruik hiervan u schade zal toe brengen. Helaas kan dit toch gebeuren. Verschillende producten kunnen van alles mankeren waardoor u schade op loopt. Hierbij kunt u denken aan een gebrekkige machines, andere gebruiksartikelen, levensmiddelen of medische hulpmiddelen. Zie voor wat dit laatste betreft deze pagina.

In beginsel is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek van het product. Om met succes een beroep te kunnen doen op de productaansprakelijkheid, dient vast te komen staan dat er schade is ontstaan als gevolg van het ondeugdelijke product. Een product wordt als gebrekkig gekwalificeerd wanneer het niet de veiligheid biedt die u ervan mocht verwachten. Indien u schade heeft opgelopen ten gevolge van een gebrekkig product zijn wij u graag van dienst om u verder te helpen met verhalen van uw schade. Hierbij gelden verval- en verjaringstermijnen zodat het zaak is tijdig juridisch advies in te winnen.

Meer weten?
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.