Mediarecht (onrechtmatige publicaties)

Wij behandelen zaken op het gebied van mediarecht. Bijvoorbeeld zaken waarbij publicaties in dagbladen of op internet onrechtmatig geacht worden.

Wij zijn met name gespecialiseerd en zeer succesvol in het aanvechten van publicaties op internet.

Wij voeren regelmatig procedures waarbij het gaat om (beweerdelijk) onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via internet of e-mail. Hoewel dit soort uitingen veelal anoniem geschieden, is het vaak goed mogelijk hier tegen op te treden. Er zijn effectieve methoden om te achterhalen wie een uiting online heeft gezet op een website of een e-mail heeft gestuurd vanaf een anoniem adres (bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo).

Voor de vraag of een uiting via internet (bijvoorbeeld op een weblog of via een tweet) onrechtmatig is moet, kort gezegd, de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen het recht op bescherming van eer en goede naam. Dit is dus geen wet van meden en perzen, maar hoe deze afweging uitvalt is sterk afhankelijk van de precieze omstandigheden van het geval. Aan de ene kant moet het mogelijk zijn dat een ieder zich kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend kan uiten en aan de andere kant mag iemand niet lichtvaardig worden blootgesteld aan beledigingen, ongefundeerde beschuldigingen, verdachtmakingen en/of schadelijke publiciteit.

Hierbij is verder de manier waarop de uitingen worden gedaan nog van belang. Als bijvoorbeeld een (vermeende) misstand heel wel op een zakelijke wijze onder de aandacht gebracht kan worden, zal een grievende en/of overdreven uiting mogelijk niet door de beugel kunnen.

Bij e-mails geldt het voorgaande eveneens, met dien verstande dat een belangrijke rol speelt aan wie de e-mails zijn gericht. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een relatie tussen de ontvanger(s) en de belasterde waarbij deze een speciaal belang heeft (bijvoorbeeld zakenrelatie, werkgever) dan zal er eerder sprake zijn van onrechtmatig handelen dan wanneer dit niet het geval is. Voorts is het hoe dan ook onrechtmatig om je langs elektronische weg uit te geven voor iemand anders door bijvoorbeeld een hotmailadres te gebruiken dat overeenstemming vertoont met de naam van het beoogde slachtoffer en de indruk gewekt wordt dat namens deze gecorrespondeerd wordt of via een Twitteraccount waarbij de indruk gewekt wordt dat deze beheerd wordt door iemand anders, zoals de laatste tijd regelmatig voor komt.

Indien u het slachtoffer bent van elektronische laster is het allereerst raadzaam om, indien dit via een website, weblog, of social media geschiedt, het bewijs op een adequate wijze vast te leggen. Dit kan via Bewijsonline.nl. Zonder deugdelijk bewijs is optreden lastig, aangezien een tweet of een blogpost, maar ook een andere webpagina, eenvoudig te verwijderen/te wijzigen is.

In het geval van onrechtmatige e-mails is het belangrijk dat u de originele e-mail, in elektronische vorm, bewaart. Dit bestand bevat essentiële gegevens om het bewijs rond te krijgen alsmede om een eventuele anonieme verzender te kunnen achterhalen. Vervolgens kunnen wij voor u aan de slag, waarbij het doel zal zijn zo nodig de identiteit van de dader(s) te achterhalen en de uiting te doen verwijderen (zo nodig via de hostingprovider of andere dienstverlener) alsmede het verkrijgen van een schadevergoeding en/of rectificatie en/of een verbod zich nogmaals op de betreffende wijze te uiten, versterkt met een dwangsom.

Voor vragen over het voorgaande kunt u hier contact opnemen.

 

Recentelijk bestaat er een extra reden om op te treden tegen publicaties waartegen u bezwaren hebt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde namelijk onlangs dat in het geval een procedure is aangespannen het betreffende medium gehouden is dit te vermelden in het archief, dat vaak via internet te raadplegen. Met deze uitspraak is er nu een middel iets te doen aan schadelijke publicaties in (internet)archieven waardoor u tot in lengte van jaren met de gewraakte publicatie geconfronteerd kan worden.

Aan Mediarecht (onrechtmatige publicaties) gerelateerde nieuwsberichten

Gerechtshof maakt korte metten met (online) stalker/belager

14 januari 2021

In een ernstige zaak betreffende stalking/belaging die wij zeer recent hebben behandeld hebben wij mede door het vorderen van IP-gegevens van Facebook de identiteit van een stalker/belager kunnen bewijzen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens in …

GRATIS JURIDISCH SPREEKUUR VOOR HET MKB

13 februari 2020

Van der Goen Advocaten staat al sinds 1969 pal voor de MKB-ondernemer! Kom langs op ons gratis spreekuur en laat u adviseren over onder meer: geschillen, contracten, algemene voorwaarden, IT-recht, intellectuele eigendom, arbeidsrecht of huurrecht. …

Mag ik je t….. zien?

16 november 2017

Als specialisten op het gebied van onrechtmatige online content, behandelen wij veel zaken waarbij intieme foto's of filmpjes zonder toestemming van de geportretteerde gedeeld worden of online gezet. Soms zijn de beelden gestolen of door …

Online laster aanpakken

9 december 2016

Dagelijks zijn wij druk met het aanpakken van online laster. Onder meer via Facebook, Twitter, fora of speciaal voor dit doel opgezette websites. Recentelijk heeft ons kantoor opnieuw succes geboekt in een online-lasterkwestie. Onze cliënte, …

Abusemeldingen: internetdienstverleners in de knel tussen klant en klager?

11 december 2014

Anders dan vaak gedacht wordt, kan een internetdienstverlener bij een klacht m.b.t. inbreuk NIET wachten op een gerechtelijke uitspraak, maar dient deze prompt actie te ondernemen. Bij afwachten of naar de klant verwijzen bestaat een …

Lasteraar en bedreiger via Facebook

4 maart 2014

Het televisieprogramma Hart van Nederland besteedde gisteren aandacht aan de zogenaamde ‘Facebookterrorist’. Joël van der Goen van ons kantoor werd hierover geïnterviewd. Het beledigen, belasteren en bedreigen via internet en social media in het bijzonder lijkt …

Schelden via social media: mag dat?

11 maart 2013

Iedereen voelt wel aan dat het verspreiden van smaad of laster via een website in principe niet door de beugel kan. Wij zijn dan ook dagelijks bezig met het (doen) verwijderen hiervan en het aanspreken …

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

18 januari 2013

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd …

Screenshots onvoldoende bewijs dat uiting op internet gepubliceerd is

14 september 2012

Zoals wij eerder berichtten is het zaak om in het geval van onrechtmatige uitingen op internet (bijvoorbeeld merk- of auteursrechtinbreuk, onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via een website of weblog, Twitter of Facebook) allereerst deugdelijk …

Bewijsonline V2.0

29 februari 2012

Wij berichtten eerder over de unieke dienst om online bewijs zeker te stellen: bewijsonline.nl. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van …

Bewijsonline

25 maart 2011

Bewijsonline.nl, waarover we eerder berichtten, is nu ook opgenomen in het assortiment van Balieplus!

Bewijs vastleggen van een (inbreukmakende) uiting op internet

22 maart 2011

Sinds kort is de dienst 'Bewijsonline.nl' van start gegaan. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van de betreffende URL wordt een …

Extra reden om op te treden tegen onrechtmatige publicaties

11 juni 2010

Zoals bekend behandelen wij zaken op het gebied van mediarecht. Bijvoorbeeld zaken waarbij publicaties in dagbladen of op internet onrechtmatig geacht worden. Recentelijk bestaat er een extra reden om op te treden tegen publicaties waartegen …

meer gerelateerd nieuws »