Vennootschapsrecht

Wij hebben ruime ervaring bij het adviseren en procederen op het gebied van het vennootschapsrecht. Bijvoorbeeld bij geschillen tussen aandeelhouders. Wij adviseren voorts veelal bij het opzetten van de onderneming zodat een degelijke juridische structuur ontstaat waardoor problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld het opstellen van een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst (ook wel aandeelhoudersconvenant genoemd) waardoor de rechten en plichten van de oprichters vanaf het begin duidelijk vastliggen. Dit voorkomt bovendien ingewikkelde geschillen bij het opheffen van de onderneming of het uittreden van een aandeelhouder.