Alimentatie

Partneralimentatie

18 januari 2018

Op deze website hebben wij u met enige regelmaat voorzien van informatie over de ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren in hoog tempo hebben voor gedaan op het terrein van de kinderalimentatie. Ook op andere onderdelen van het familierecht, waaronder het terrein van de partneralimentatie, doen zich tal van ontwikkelingen voor die voor u … lees verder »

Indexeringspercentage onderhoudsbijdragen 2018 bekend

16 november 2017

Met ingang van 1 januari 2018 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande onderhoudsbijdragen zullen worden verhoogd is vastgesteld op 1,5%. De wettelijke indexering van onderhoudsbijdragen volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Individuele omstandigheden kunnen wezenlijk afwijken van die algemene ontwikkeling. In een dergelijk geval staat een beroep … lees verder »

Duur partneralimentatie

30 maart 2016

In de afgelopen periode worden wij in toenemende mate geconfronteerd met vragen over partneralimentatie, met name de vraag of de verplichting voor de meest verdienende echtgenoot om bij te dragen in het levensonderhoud van de andere – behoeftige – echtgenoot nog steeds een periode van twaalf jaar kan omvatten. Over deze verplichting is de laatste … lees verder »

Alimentatie 2016

17 november 2015

Per 1 januari 2016 wordt de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit jaar houdt dit in dat de alimentatie met 1,3% verhoogd wordt. Advies over alimentatie nodig? Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Herberekening kinderalimentatie? Deel 5

12 oktober 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Hierbij deel 5 in deze reeks. De Hoge Raad maakt een einde aan de onzekerheid over de verwerking van het kgb en de aok bij de berekening van kinderalimentatie. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 4

16 september 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Thans deel 4 in deze reeks. Het Gerechtshof Den Haag heeft medio juni van dit jaar zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan ons hoogste rechtscollege: De Hoge Raad. Daarbij gaat het met name om de vraag of het kindgebonden … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 april 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en de fiscale aftrekbaarheid, het kindgebonden budget, de alleenstaande ouder kop en de gevolgen daarvan voor berekening van kinderalimentatie sinds 1 … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 2

29 januari 2015

Eerder informeerden wij u op deze website over de voor de vaststelling van kinderalimentatie relevante wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden. Wij informeerden u ook over het feit dat de Expertgroep Alimentatie in november van het vorige jaar kenbaar maakte dat ten aanzien van de alleenstaande ouderkop bij het kindgebonden budget werd aanbevolen … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie?

19 november 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de fiscale regels over de aftrek van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkorting en het kindgebonden budget. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Op dit moment kan de alimentatieplichtige een forfaitair bedrag aan kinderalimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Dit leidt tot een fiscaal voordeel. … lees verder »

Limitering termijn partneralimentatie

14 februari 2014

Eerder publiceerden wij op deze website een nieuwsbericht over de mogelijkheid een limitering te vragen van de ingevolge de wet thans nog actuele termijn partneralimentatie (bij een kinderloos huwelijk dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd een periode gelijk aan de duur van het huwelijk en bij een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren dan … lees verder »