Alimentatie

Afbouw partneralimentatie mogelijk ook zolang wetswijziging nog geen feit is

14 mei 2013

De rechter kan bij echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op zijn of haar verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie) toekennen die betrekking kan hebben op een periode van 12 jaar gerekend vanaf … lees verder »

Ongeoorloofde observatiemethoden bij alimentatiegerechtigde

4 februari 2013

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een belangrijke uitspraak gewezen inzake ongeoorloofde observatiemethoden bij een onderzoek naar de vraag of een alimentatiegerechtigde al dan niet samenleeft in de zin van art. 1:160 BW. Het is van groot belang dat de methoden die worden gebruikt om vast te stellen of sprake is van een samenleving in de … lees verder »

Vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie

29 november 2012

Het in juni van dit jaar gepresenteerde ‘voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie’ van de landelijke werkgroep Alimentatienormen – deze werkgroep houdt zich bezig met de uniformering van de regels voor het berekenen van alimentatie – is op 16 november jl. door de rechtspraak overgenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 april 2013 de door de … lees verder »

Indexering kinder- of partneralimentatie

12 november 2012

Ontvangt u kinder- of partneralimentatie of betaalt u kinder- of partneralimentatie? Bent u bekend met het feit dat onderhoudsverplichtingen van rechtswege jaarlijks met een door de Minister vastgesteld percentage worden geïndexeerd? Het indexeringspercentage voor het komende jaar (per 1 januari 2013) is onlangs vastgesteld en bedraagt 1,7%. Wilt u weten of het indexeringspercentage in uw … lees verder »

Verzoek tijdig om wijziging van uw alimentatieverplichting

24 augustus 2010

Bent u op grond van een overeenkomst met uw ex-partner en/of een rechterlijke uitspraak verplicht alimentatie te voldoen en zijn de omstandigheden waarin u verkeerde ten tijde van de vaststelling van die verplichting thans anders dan destijds (bijvoorbeeld omdat uw inkomen ten gevolge van de huidige economische omstandigheden wijziging heeft ondergaan en/of uw lasten zijn … lees verder »