Familierecht

Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 april 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en de fiscale aftrekbaarheid, het kindgebonden budget, de alleenstaande ouder kop en de gevolgen daarvan voor berekening van kinderalimentatie sinds 1 … lees verder »

E-scheiden risicovol

4 maart 2015

Gedurende de afgelopen jaren hebben zich steeds meer nieuwe spelers in de echtscheidingspraktijk gevoegd. Op internet zijn tal van organisaties te vinden die zich aanbieden om u bij te staan bij het snel en tegen lage kosten ‘regelen’ van uw (echt-)scheiding. Een ontwikkeling die de familierecht specialisten van o.a. ons kantoor veel zorgen baart, gelet … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 2

29 januari 2015

Eerder informeerden wij u op deze website over de voor de vaststelling van kinderalimentatie relevante wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden. Wij informeerden u ook over het feit dat de Expertgroep Alimentatie in november van het vorige jaar kenbaar maakte dat ten aanzien van de alleenstaande ouderkop bij het kindgebonden budget werd aanbevolen … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie?

19 november 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de fiscale regels over de aftrek van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkorting en het kindgebonden budget. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Op dit moment kan de alimentatieplichtige een forfaitair bedrag aan kinderalimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Dit leidt tot een fiscaal voordeel. … lees verder »

Dag van de Scheiding

3 september 2014

Dag van de Scheiding Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer daarom dat de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te vragen voor de grote maatschappelijke gevolgen van echtscheiding en derhalve de noodzaak van een goede begeleiding bij … lees verder »

Reizen met minderjarige kinderen met een andere achternaam

4 april 2014

Om met een minderjarig kind naar het buitenland te kunnen reizen heeft u toestemming nodig van diegene die met het gezag belast is. Meestal zijn de beide ouders van het minderjarige kind belast met gezag. Bent u gescheiden en wilt u met uw kind naar het buitenland dan heeft u de toestemming nodig van uw … lees verder »

Limitering termijn partneralimentatie

14 februari 2014

Eerder publiceerden wij op deze website een nieuwsbericht over de mogelijkheid een limitering te vragen van de ingevolge de wet thans nog actuele termijn partneralimentatie (bij een kinderloos huwelijk dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd een periode gelijk aan de duur van het huwelijk en bij een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren dan … lees verder »

Uitgestelde verdeling van een echtelijke woning mede gelet op de situatie op de woningmarkt

5 februari 2014

Een (echt)scheiding heeft meerdere gevolgen. Een van de materiële gevolgen van een scheiding is dat het (huwelijks)vermogen moet worden verdeeld, respectievelijk verrekend (afhankelijk van het huwelijksvermogensregime dan wel de inhoud van uw samenlevingsovereenkomst). Ten aanzien van mede-eigendom/gemeenschappelijk goed (bijvoorbeeld de echtelijke woning) bepaalt de wet dat deelgenoten te allen tijde de verdeling van dat mede-eigendom … lees verder »

Scheiden: het kan ook anders: (echt)scheidingsmediation

14 mei 2013

Wie kent ze niet: de verhalen van mensen wiens relatie is/wordt verbroken. De meest uiteenlopende verhalen, maar vaak met een gemeenschappelijke noemer: de betrokkenen ervaren deze periode als een van de meest zware perioden in een mensenleven. De schade die in financieel en in menselijk opzicht wordt geleden is vaak groot, brengt veel verdriet en … lees verder »

Afbouw partneralimentatie mogelijk ook zolang wetswijziging nog geen feit is

De rechter kan bij echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op zijn of haar verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie) toekennen die betrekking kan hebben op een periode van 12 jaar gerekend vanaf … lees verder »