Kinderalimentatie

Alimentatie 2016

17 november 2015

Per 1 januari 2016 wordt de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit jaar houdt dit in dat de alimentatie met 1,3% verhoogd wordt. Advies over alimentatie nodig? Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Herberekening kinderalimentatie? Deel 5

12 oktober 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Hierbij deel 5 in deze reeks. De Hoge Raad maakt een einde aan de onzekerheid over de verwerking van het kgb en de aok bij de berekening van kinderalimentatie. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 4

16 september 2015

Eerder berichtten wij u ter zake de ontwikkelingen op het terrein van de kinderalimentatie op onze website. Thans deel 4 in deze reeks. Het Gerechtshof Den Haag heeft medio juni van dit jaar zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan ons hoogste rechtscollege: De Hoge Raad. Daarbij gaat het met name om de vraag of het kindgebonden … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 april 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en de fiscale aftrekbaarheid, het kindgebonden budget, de alleenstaande ouder kop en de gevolgen daarvan voor berekening van kinderalimentatie sinds 1 … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 2

29 januari 2015

Eerder informeerden wij u op deze website over de voor de vaststelling van kinderalimentatie relevante wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden. Wij informeerden u ook over het feit dat de Expertgroep Alimentatie in november van het vorige jaar kenbaar maakte dat ten aanzien van de alleenstaande ouderkop bij het kindgebonden budget werd aanbevolen … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie?

19 november 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de fiscale regels over de aftrek van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkorting en het kindgebonden budget. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Op dit moment kan de alimentatieplichtige een forfaitair bedrag aan kinderalimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Dit leidt tot een fiscaal voordeel. … lees verder »

Aftrekpost kinderalimentatie vervalt, wat nu?

11 maart 2014

Onderhoudsplichtige ouders die een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen (kinderalimentatie) kunnen een deel van de alimentatie in hun aangifte IB opvoeren als aftrekpost. Het kabinet verandert de kinderregelingen ten gevolge waarvan met ingang van 2015 o.a. deze aftrekpost verdwijnt. Dit zal naar verwachting een toename van de conflicten … lees verder »

Vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie

29 november 2012

Het in juni van dit jaar gepresenteerde ‘voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie’ van de landelijke werkgroep Alimentatienormen – deze werkgroep houdt zich bezig met de uniformering van de regels voor het berekenen van alimentatie – is op 16 november jl. door de rechtspraak overgenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 april 2013 de door de … lees verder »