Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

8 januari 2013

Sinds maart 2009 dient een verzoek tot echtscheiding vergezeld te gaan van een ouderschapsplan. In dit plan dienen de afspraken te worden weergegeven die de ouders ten behoeve van hun minderjarige kinderen maken voor de situatie na echtscheiding. Inmiddels is een groot aantal modellen van een dergelijk plan in omloop. Niet ieder model voldoet echter … lees verder »