Uitgestelde verdeling van een echtelijke woning mede gelet op de situatie op de woningmarkt

5 februari 2014

Een (echt)scheiding heeft meerdere gevolgen. Een van de materiële gevolgen van een scheiding is dat het (huwelijks)vermogen moet worden verdeeld, respectievelijk verrekend (afhankelijk van het huwelijksvermogensregime dan wel de inhoud van uw samenlevingsovereenkomst). Ten aanzien van mede-eigendom/gemeenschappelijk goed (bijvoorbeeld de echtelijke woning) bepaalt de wet dat deelgenoten te allen tijde de verdeling van dat mede-eigendom kunnen vorderen. Desondanks kan dat recht worden beperkt.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs (13 december 2013) een uitspraak gedaan waarin een dergelijke uitzondering op de hoofdregel is toegewezen. In deze uitspraak ging het (o.a.) om de verdeling van de gemeenschappelijke woning. Deze woning vertegenwoordigde een overwaarde en de vrouw vorderde dat de man het haar toekomende deel van de overwaarde aan haar zou voldoen en er zorg voor zou dragen dat zij zou worden ontslagen uit de hoofdelijke verplichtingen van de op de woning rustende hypothecaire geldlening. De man stelde op zijn beurt dat de woning voorlopig onverdeeld zou moeten blijven en deed ter onderbouwing van die vordering een beroep op de onmogelijkheid de vrouw te betalen en de weigering van de hypotheeknemer om mee te werken aan het ontslag van de vrouw uit de hoofdelijkheid.

De rechtbank overweegt dat de man naar haar oordeel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij voorlopig niet in staat is om met de vrouw tot een afbetalingsregeling te komen en dat de man zelfs niet in staat is daartoe een voorstel te doen, gezien de inhoud van de door de man overgelegde financiële gegevens (jaarstukken van zijn onderneming 2012, deskundigenrapport en brief van de bank ter zake aansprakelijkheden en/of kredietfaciliteiten) en het ontbreken van medewerking van de hypotheeknemer. Mede gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en de verbondenheid met de onderneming van de man komt de rechtbank tot het oordeel dat het belang van de man bij het voorlopig onverdeeld laten van de woning, de hypothecaire geldlening en de spaarrekening aanmerkelijk groter is dan het belang van de vrouw bij verdeling. De verdeling wordt vervolgens uitgesloten voor een periode van drie jaar.

Wilt u meer weten over de gevolgen van (echt)scheiding voor het (huwelijks)vermogen en de mogelijkheden die de wet biedt, neemt u dan gerust contact op met een van onze familierechtspecialisten. Zij denken graag met u mee en trachten samen met u te komen tot een oplossing waarmee u verder kunt.

Lees meer over: