Update Claims Heupprothesen

Hierbij opnieuw een algemene update. Over de ontwikkelingen in de individuele zaken worden onze clienten uiteraard separaat rechtstreeks bericht.

Procedures van start
Zoals eerder bericht ziet het er niet naar uit dat de verschillende producenten bereid zijn om zelfs maar over een acceptabele minnelijke regeling te praten. Gezien de geldende vervaltermijnen zal er derhalve geprocedeerd dienen te worden. Tegen producent DePuy zijn reeds de eerste vijf zaken aanhangig gemaakt voor de High Court in Engeland en op zeer korte termijn zullen nog 15 zaken worden ingediend. De overige DePuy-zaken zullen spoedig volgen. De eerste dagvaarding tegen een producent waartegen in Nederland geprocedeerd zal worden, wordt komende week betekend.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Zoals bericht in de update van 27 december 2012 schreven wij minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan in verband met het onderzoek dat de Inspectie verricht naar de metaal-op-metaal heupprothesen. Naar aanleiding van onze brieven, heeft inmiddels een gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaatsgevonden en nader telefonisch overleg en vervolgcorrespondentie.
Wij hebben de Inspectie informatie verschaft over onder meer het handelen van de producenten in deze kwesties, evenals soms stuitend handelen door artsen/ziekenhuizen. Ook hebben we de Inspectie gewezen op de soms zeer ernstige gevolgen van de ondeugdelijke heupprothesen voor onze cliënten. Uiteraard zijn wij zeer vertrouwelijk omgegaan met de gegevens van onze cliënten bij het verstrekken van deze informatie.
De Inspectie heeft onze informatie serieus genomen en is voornemens die informatie in haar rapport aan de minister over metaal op metaal heupimplantaten mee te nemen. Naar verwachting zal dit rapport op korte termijn verschijnen. Wij vertrouwen erop dat wij er met onze bemoeienis voor gezorgd hebben dat de minister evenwichtig geïnformeerd zal worden en dat wij voorkomen hebben dat wij gedurende de procedures geconfronteerd zouden worden met een ongunstig rapport van IGZ.

Gesprekken met deskundige in Engeland
Twee van onze advocaten hebben deze week gesprekken gevoerd in Engeland met twee zeer gerenommeerde deskundigen. Het betreft een orthopedisch chirurg met grote ervaring op het gebied van heupprothesen, met name revisieoperaties, en een gerenomeerde bio-engineer die zich heeft gespecialiseerd in prothesen en zich met name de laatste jaren intensief in de metaal-op-metaalprothesen verdiept heeft. Dankzij de gesprekken met deze deskundigen hebben wij nog meer informatie verkregen die wij kunnen gebruiken ter onderbouwing van ons standpunt dat de producenten aansprakelijk zijn. Genoemde deskundigen zullen op korte termijn deskundigenrapporten opstellen die wij in de procedures zullen inbrengen.

Rechtszaak in Amerika
In Amerika is een van de producenten van metaal-op-metaal heupprothesen gedagvaard. Op dit moment vinden bij de rechtbank in Amerika getuigenverhoren plaats. De zaak zal naar verwachting enkele maanden duren. Wij hebben volledige toegang weten te krijgen tot de online beelden van de rechtszaak. Uit de stukken die we nu al hebben kunnen bekijken blijkt dat dit ook voor onze zaken in Europa heel veel nuttige informatie oplevert.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen