Update claims heupprothesen

Inspectie voor de Gezondheidzorg

Van de Inspectie voor de Gezondheidzorg hebben wij vernomen dat u in grote getalen gehoor heeft gegeven aan de oproep om de problemen met de metaal-op-metaal heupprothesen te melden bij de IGZ. Zij hebben op dit moment meer dan voldoende meldingen ontvangen en verzoeken u alleen nog een melding te doen wanneer er naar uw mening sprake is van (ernstige) verwijtbare fouten die in het ziekenhuis zijn gemaakt. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om u te melden bij het IGZ.

Rapporten metaal-op-metaal heupprothese

Zoals wij u reeds eerder hebben bericht is de Inspectie voor de Gezondheidszorg druk doende een rapport op te stellen met betrekking tot de metaal-op-metaal heupprothese. Zoals u weet hebben wij enige tijd geleden in verband hiermee een gesprek met de Inspectie gehad om de kant van de slachtoffers meer te belichten. De Inspectie heeft ons inmiddels laten weten dat het rapport op korte termijn zal verschijnen. Wanneer het rapport is verschenen zal de Inspectie ons een exemplaar toezenden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de binnenkomst hiervan.

Op Europees niveau wordt er ook gewerkt aan een rapport over de metaal-op-metaal heupprothese. Het orgaan wat het rapport zal uitbrengen is de Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) van de Europese Commissie. De verwachting was dat het rapport inmiddels al zou zijn verschenen. Echter dit blijkt niet het geval te zijn. Wij houden de publicatie van het rapport nauwlettend in de gaten en zullen u uiteraard berichten wanneer het rapport is verschenen.
Waarden chroom en kobalt

Een van de vele problemen van de metaal-op-metaal heupprothese is de stijging van chroom en kobaltwaarden in het bloed.

Het is gebleken dat wanneer men een revisieoperatie heeft ondergaan de waarden van chroom en kobalt aanzienlijk kunnen zakken. We merken dat lang niet bij iedere patiënt na de revisieoperatie nogmaals de waarden van chroom en kobalt worden gemeten, terwijl het voor u uiteraard wel van belang is om te weten of de waarden zijn gezakt.

Daar komt bij dat een vergelijk tussen de waarden van chroom en kobalt voor de revisie en de waarden na de revisie u kan helpen bij de bewijsvoering van uw zaak.

Mochten bij u de waarden van chroom en kobalt na de revisieoperatie niet zijn bepaald, dan adviseren wij u de mogelijkheid hiervan te bespreken met uw behandelend arts.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen