Veranderingen kindregelingen

8 juli 2014

Vanaf 2015 worden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de zogenaamde (fiscale) kindregelingen. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor uw te besteden inkomen en kunnen dientengevolge van invloed zijn op uw onderhoudsverplichtingen/alimentatieverplichtingen.

Vanaf 2015 zijn er nog slechts 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen, of gaan op in andere regelingen. Daarnaast veranderen sommige regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindregelingen/veranderingen-kindregelingen en http://www.kindregeling.nl.

Ingevolge de methodiek die wordt gebruikt ter vaststelling van uw onderhoudsverplichtingen/alimentatieverplichtingen is bij de berekening van de behoefte en/of de draagkracht in beginsel rekening gehouden met een of meerdere van genoemde kindregelingen. Nu deze regelingen komen te vervallen is het mogelijk dat de eerdere vaststelling van uw onderhoudsverplichtingen/alimentatieverplichtingen niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Dit kan tot gevolg hebben dat uw onderhoudsverplichting/alimentatieverplichting voor wijziging in aanmerking komt.

De berekening van de onderhoudsverplichting/alimentatieverplichting is maatwerk en de gevolgen van de genoemde wijzigingen moeten per geval worden beoordeeld/berekend. Wilt u weten welke gevolgen de aangekondigde wijzigingen voor u hebben? Neemt u dan gerust contact op met onze familierechtspecialisten. Zij kunnen u adviseren en indien aan de orde bijstaan bij het in overleg, dan wel met rechterlijke tussenkomst, tot stand brengen van een wijziging van uw verplichtingen.