Vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie

29 november 2012

Het in juni van dit jaar gepresenteerde ‘voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie’ van de landelijke werkgroep Alimentatienormen – deze werkgroep houdt zich bezig met de uniformering van de regels voor het berekenen van alimentatie – is op 16 november jl. door de rechtspraak overgenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 april 2013 de door de werkgroep aanbevolen rekenwijze voor kinderalimentatie zal wijzigen. Zowel de rechterlijke macht als advocaten en mediators zullen gebruik gaan maken van de nieuwe rekenwijze.

De wijziging van de rekenwijze heeft een sterke vereenvoudiging van de berekening van kinderalimentatie tot gevolg. De nieuwe rekenwijze voorziet namelijk, in tegenstelling tot de oude rekenwijze, in een meer forfaitaire benadering (daar waar mogelijk wordt uitgegaan van vaste bedragen die niet gespecificeerd hoeven te worden) van draagkracht en zorg van de onderhoudsplichtige ouder en is toepasbaar op alle vormen van inkomen en vermogen. Er wordt bovendien een evenwichtiger verdeling gemaakt van de draagkracht en zorg, waardoor partijen meer houvast hebben voor wat betreft de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.

Voor advies over kinderalimentatie kunt u hier contact opnemen.

 

Lees meer over: ,