Waarschuwing: vervaltermijn productaansprakelijkheid heupproducenten 2013!

Wij staan inmiddels tientallen cliënten bij in hun claim tegen de producenten van bepaalde metaal-op-metaal heupprothesen, waaronder: DePuy Orthopaedics inc., Wright Medical Technology inc., Biomet Nederland B.V., Zimmer, Smith & Nephew.

Zoals bekend lijden veel mensen schade door deze ondeugdelijke heupprothesen. Door wrijving van het metaal komen kleine deeltjes vrij die kunnen leiden tot ernstige klachten (zie onze diverse eerdere nieuwsberichten en deze pagina hierover).

De meeste metaal-op-metaal heupprothesen werden rond 2003 voor het eerst op de markt gebracht en destijds op grote schaal ingezet. De producenten zijn aansprakelijk op basis van zogenaamde productaansprakelijkheid. Ze moeten daarom de schade die door de gebrekkige heupprothese is ontstaan volledig vergoeden.

Let op: er geldt een vervaltermijn van 10 jaar!
In de praktijk merken we dat de producenten allerlei manieren zoeken om onder hun verantwoordelijkheid uit te komen. Zo wordt de aansprakelijkheid niet expliciet erkend en dat is nodig om tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen. Bovendien komen de producenten met bureaucratische, tijdverslindende procedures die naar alle waarschijnlijkheid niet zullen leiden tot een rechtvaardige schaderegeling. Bovendien geldt bij productaansprakelijkheid een vervaltermijn van 10 jaar, gerekend vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. De schade moet ofwel binnen deze termijn zijn geregeld, ofwel er moet een procedure bij de rechter aanhangig zijn. Dit betekent dat deze zaak voortvarend aangepakt dient te worden en u hiervoor niet afhankelijk zou moeten zijn van de producenten. Hoewel nog niet bij elke fabrikant precies bekend is wanneer de betreffende kunstheup in Nederland op de markt is gebracht, verloopt in veel gevallen genoemde termijn in 2013. Heeft u een metaal-op-metaal heupprothese gekregen dan geldt dus dat waarschijnlijk de mogelijkheden om uw schade op de producent te verhalen wegens productaansprakelijkheid in 2013 zal komen te vervallen! Wij adviseren u dan ook om niet te wachten met u aan te melden bij een rechtsbijstandverlener. Bij ons kunt u zich hier aanmelden.

Teken geen medische machtiging of vaststellingsovereenkomst!
Er is een kans dat u van de wederpartij een medische machtiging of vaststellingsovereenkomst ter tekening toegezonden krijgt. Ook wordt door sommige ziekenhuizen correspondentie van schaderegelingsbureau’s naar de patiënten gezonden of aan hen meegegeven. Van veel cliënten hebben wij begrepen dat deze de indruk hadden dat het door de wederpartij ingeschakelde bureau (bijv. Broadspire/Crawford & Company) onafhankelijk zou zijn, hetgeen beslist niet het geval is. Broadspire/Crawford & Company is door de wederpartij aangezocht en komt derhalve niet voor uw belangen op. Het is dan ook niet in uw belang en zelfs zeer risicovol om zonder onafhankelijk juridisch advies medische machtigingen of vaststellingsovereenkomsten te tekenen. U loopt het risico dat uw medisch dossier wereldwijd bij bedrijven belandt die gelieerd zijn aan de producent en uw eventueel verwijderde prothese geeft u eveneens uit handen aan deze producent. Onafhankelijk onderzoek naar de prothese is dan niet meer mogelijk. Met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst loopt u het risico dat belangrijke schade onvergoed blijft en u bij toekomstige schade niet meer bij de producent kunt aankloppen.

Lange termijn risico’s
Voor zover ons bekend heeft nog geen enkele producent expliciet aansprakelijkheid erkend. De gevolgen van een langdurige blootstelling aan de metaaldeeltjes is nog niet volstrekt duidelijk, maar dat er negatieve gevolgen zijn is helder. Ook moeten veel patiënten op relatief korte termijn een heroperatie ondergaan, hetgeen extra risico’s met zich meebrengt. Het is dan ook van groot belang om rekening te houden met eventuele toekomstige schade.

Laat u informeren
Gezien het voorgaande adviseren wij patiënten met een metaal-op-metaal heupprothese zo spoedig mogelijk onafhankelijk juridisch advies in te winnen. Indien u zich bij onze cliënten wil aansluiten of onafhankelijk juridisch advies wenst te ontvangen met betrekking tot de ondeugdelijke heupprothesen, kunt u het meldingsformulier invullen. Een van onze advocaten zal dan op korte termijn contact met u opnemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen