Artikel Gooi- en Eemlander 24 oktober 2006: Claim advocaat voor dumpen gif Trafigura

Claim advocaat voor dumpen gif Trafigura

24 oktober 2006, 10:08

Advocaat Van der Goen uit Soest heeft oliehandel Trafigura Beheer in Amstelveen aansprakelijk gesteld voor de gifdumping in augustus in Ivoorkust waardoor tien mensen zijn overleden. Hij eist namens een groot aantal slachtoffers 10 miljoen euro als voorschot op een definitieve vergoeding.Van der Goen, die de claim gisteren meldde, stelt dat Trafigura wist dat de gecharterde tanker Probo Koala giftige stoffen vervoerde. Vervolgens is het gif naar Ivoorkust verscheept om het daar voor 15.000 euro te laten verwerken in plaats van een veelvoud van dat bedrag te betalen voor verwerking in Amsterdam. Van der Goen zegt dat Trafigura wist dat in Ivoorkust geen verwerkingscapaciteit was voor het giftige afval. Het gif is ’s nachts op vuilstortplaatsen bij de haven van Abidjan gedumpt. Tien mensen zijn overleden als gevolg van giftige dampen, zeker 44.000 mensen hebben zich gemeld voor medische behandeling en 69 mensen liggen in ziekenhuizen. Van der Goen pleit voor een groot gezondheidsonderzoek in Ivoorkust. Hij heeft premier Balkenende gisteren nogmaals gevraagd hiervoor geld vrij te maken. ,,Want het schip had nooit uit Amsterdam mogen vertrekken. Nederland is daarmee ook moreel verantwoordelijk voor het dumpen van het giftige afval.’’

Trafigura wil nog geen reactie geven op de claim.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.