Artikel uit het AD betreffende de problemen rond Fortis

Uit het AD van donderdag 2 oktober 2008

Aandeelhouders jagen op bankiers

Door MARJOLEIN HENDRIKS
ROTTERDAM – Aandeelhouders hebben de jacht geopend op de (oud) bestuurders en commissarissen van Fortis. In België en Nederland wordt gekeken of ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de enorme koersval van het aandeel.
Fortis-aandeelhouders zijn van de regen in de drup beland. Vorig jaar verlieten zij nog vrolijk een bijeenkomst. FOTO ANP

Fortis heeft afgelopen jaar tientallen miljarden aan beurswaarde zien verdampen. Vooral in België, waar Fortis een echt volksaandeel is, komt die klap hard aan. Deminor, die de belangen van de Belgische aandeelhouders behartigt, bekijkt daarom of die schade valt te verhalen op oud-bestuurders als Jean Paul Votron en president-commissaris Maurice Lippens.

,,We willen weten hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren met Fortis. We vragen ons af of de raad van commissarissen, die toezicht moeten houden op het bedrijf, zich wel voldoende van zijn taak heeft gekweten,” zegt Jan Bleyen, senior associate van Deminor.

Als blijkt dat bestuurders en toezichthouders de situatie uit de hand hebben laten lopen volgen er claims verzekert Bleyen. ,,We gaan niet tegen Fortis als bedrijf procederen, want dan schaden we uiteindelijk ook onszelf als aandeelhouders. We schieten niet op de ambulance, maar op de bestuurders.”

In Nederland buigen advocaten zich over de vraag of beleggers een zaak hebben tegen Fortis. De opmerkingen van Wouter Bos over de balans van de verzekeraar hebben de beleggers op scherp gezet. Daar zouden achteraf problemen op zijn ontdekt die mogelijk hadden geleid tot een andere afweging bij de overname van ABN Amro, zei Bos eerder deze week in de Tweede Kamer. Gisteren nam hij die uitspraken weer grotendeels terug, maar er komt nog wel een onderzoek van de regering naar de gang van zaken.

Advocaat Hendrik-Jan Bos trekt parallellen met een zaak uit 1997 van de Vereniging Effecten Bezitters tegen Philips, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat Philips misleidende voorlichting had gegeven. ,,Het bedrijf deed de zaken beter voorkomen dan ze er voorstonden en werd aansprakelijk gesteld voor de schade die de beleggers hadden geleden. Die zaak kan als voorbeeld dienen voor Fortis.”

Zelf is hij bezig met een claim tegen onder anderen de voormalige Fortis-bestuurders Votron en Lippens wegens misleiding inzake de onverwachte aandelenemissie van 26 juni.

Een mogelijkheid die ook wordt genoemd is een enquêteprocedure starten bij de Ondernemingskamer. Dan hangt het er wel vanaf wáár de besluitvorming heeft plaatsgevonden: in Nederland, België of Luxemburg. De vraag die daarbij centraal staat: had Fortis kunnen weten dat het in de problemen zou kunnen komen?

Volgens advocaat Bob van der Goen zou de opmerking van Wouter Bos een eerste indicatie kúnnen zijn dat er een zaak in zou kúnnen zitten.

,,Het is niet uitgesloten, meer kan ik er niet over zeggen. Bij onvoldoende informatie kun je een zaak tegen Fortis beginnen of tegen bestuurders als zij hiervan weet hadden. Wouter Bos is bezig dat te achterhalen. Advocaten kunnen over zijn schouder meekijken.” Van der Goen is geraadpleegd door beleggers om hen bij te staan in een zaak tegen Fortis. ,,Dat zijn we nu aan het overwegen.”

Pieter Lakeman, die eerder Ahold voor de rechter sleepte, vraagt zich vooral af of Fortis ten tijde van de overname van ABN Amro niet had moeten weten dat de bank zelf er financieel slecht voor stond. Lakeman is door een paar beleggers benaderd, maar hij wil eerst het onderzoek van de regering afwachten. ,,Dan neem ik een besluit.”

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.