TrustPilot

Claims tegen Trustpilot

Als (in Nederland enige) specialist op het gebied van onlinelaster wordt Van der Goen Advocaten al sinds de opkomst van het internet dagelijks ingeschakeld om onder meer tegen onlinechantage, laster en overige onrechtmatige online-uitingen op te treden. Sinds enige tijd worden wij veelvuldig benaderd door grote en kleine bedrijven die ongevraagd voorkomen op de website van Trustpilot. Een ieder kan een ‘bedrijfsprofiel’ op Trustpilot aanmaken waarna er ‘reviews’ over dat bedrijf online geplaatst kunnen worden. Trustpilot wekt hierbij de indruk dat het hier uitsluitend gaat om geverifieerde reviews.

Helaas blijkt in de praktijk dat Trustpilot de reviews niet werkelijk verifieert en zelfs het plaatsen van negatieve reviews stimuleert en bovendien positieve reviews regelmatig verwijdert. Legitieme klachten over nepreviews, onnodig grievende scheldpartijen, reviews die evident voortkomen uit andere motieven dan het delen van een klantervaring, worden steevast afgewimpeld. Het oogmerk van Trustpilot is namelijk om bedrijven te laten betalen voor een abonnement dat het mogelijk maakt op de reviews te reageren. Dit kan enkel door het reeds ongevraagd aangemaakte profiel te ‘claimen’:

‘Als je het claimt, kan je de dialoog aangaan met reviewers’.

Het bedrijf kan vervolgens kiezen te ‘profiteren’ van een gratis of een ‘standaard’-pakket. Aangezien bij het gratis pakket allerlei benodigde functionaliteiten (waaronder contact met de support-afdeling) ontbreken, is het echter haast onontkoombaar het ‘standaard-pakket’  af te nemen voor € 139,- per maand. Op die manier worden bedrijven dus gedwongen om te betalen. De nietsvermoedende ondernemer wordt zodoende een betaalfuik ingezogen. Dit businessmodel is hierom een vorm van oneerlijke mededinging. Het betreft immers een vorm van chantage en hierbij is dan ook sprake van een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW.

Ondernemers die hierom verzoeken hun ‘bedrijfsprofiel’ te verwijderen van Trustpilot krijgen nul op het rekest.

Wij hebben namens meerdere ondernemers een bodemprocedure in voorbereiding waarin wij onder meer vorderen dat Trustpilot de ongewenste bedrijfsprofielen verwijdert en schadevergoeding betaalt.

Als u ook slachtoffer bent van de praktijken van Trustpilot, kunt u zich hier aanmelden voor deze groepsclaim.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.