Doorbraak in legionellazaak. Ook de Hoge Raad acht standhouder aansprakelijk.

De Hoge Raad heeft inmiddels in hoogste instantie uitspraak gedaan in het kort geding in de Florazaak. Het betreft hier de twee door ons vertegenwoordigde slachtoffers, de weduwe van een ten gevolge van de legionellabesmetting op de Westfriese Flora overleden kostwinner, alsmede een bezoeker van de Flora die nog steeds ernstige gezondheidsklachten ten gevolge van de besmetting ondervindt. Het hof had eerder vastgesteld dat de betrokken standhouder die de whirlpool op de bloemententoonstelling exposeerde aansprakelijk is voor de gevolgen van de besmetting met de legionellabacterie die zowel in de betrokken whirlpool als bij de slachtoffers is aangetroffen. Anders dan de President van de Alkmaarse rechtbank had het hof tevens aangenomen dat causaal verband voldoende aannemelijk is. Tegen deze uitspraak had de wederpartij cassatie aangetekend.

De Hoge Raad heeft alle bezwaren van de wederpartij verworpen. Hieronder kunt u het volledige arrest lezen.

Hoge Raad der Nederlanden, 29 november 2002 [148 kB]

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.